Sejm przyjął w piątek większość poprawek Senatu do noweli o podatku rolnym. Dzięki nowym przepisom podatnicy będą mogli przekazać 1,5 proc. podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

Chodzi o nowelę o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy ona umożliwienia finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego, będących osobami fizycznymi, 1,5 proc. należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

W piątek posłowie opowiedzieli się za większością poprawek Senatu do tej ustawy - akceptacji nie uzyskały dwie z kilkudziesięciu proponowanych zmian.

Zgodnie z nowymi przepisami rolnik płacący podatek rolny będzie mógł przekazać na rzecz związku zawodowego rolników 1,5 proc. należnego podatku rolnego, wskazując numer wpisu podmiotu uprawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aby otrzymać środki z 1,5 proc. podatku, związek - oprócz wymogu dotyczącego struktur organizacyjnych - musi być też wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 6 lat przed 1 stycznia danego roku podatkowego.

Akceptacji posłów nie uzyskała m.in. poprawka określająca grono podmiotów, które mogą przekazywać podatek. Nie zgodzili się, by 1,5 proc. podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego mogły przekazywać np. KOWR czy Lasy Państwowe, a "wyłącznie osoby fizyczne, rolnicy" - tłumaczyła podczas wcześniejszych prac nad ustawą w komisjach wiceminister resortu rolnictwa Anna Gembicka.

Posłowie opowiedzieli się też przeciw propozycji Senatu, by podatek mógł być przekazany kółku rolniczemu, który zrzesza minimum 15 osób, a nie jak pierwotnie zapisano - 30.

Teraz ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydenta. Ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ ewes/ drag/