Parlament Europejski zatwierdził rezerwę finansową dla rolników, z której będą mogli otrzymać pomoc w przypadkach kryzysowych. W przyszłym roku będzie na ten cel przeznaczono 446 milionów euro.

Na wniosek Komisji Europejskiej, tegoroczne płatności bezpośrednie dla rolników zostaną pomniejszone o niespełna półtora procent, w celu utworzenia rezerwy. Zgodnie z ostatnią reformą Wspólnej Polityki Rolnej, zmniejszenie dopłat obejmie jedynie rolników, którzy otrzymują z unijnej kasy powyżej 2 000 euro.

Zdaniem sprawozdawcy posła Czesława Siekierskiego z PSL, przewodniczącego komisji rolnictwa i rozwoju wsi, utworzenie rezerwy daje gwarancje rolnikom, że w sytuacjach nadzwyczajnych mogą liczyć na pomoc. Rolnictwo - podkreślił - to bardzo wrażliwy sektor, podatny nie tylko na zmienne warunki pogodowe, ale również wydarzenia polityczne w państwach trzecich.

Podobnego zdania jest poseł Zbigniew Kuźmiuk z PiS, który przypomniał, że w razie niewykorzystania środków z tej rezerwy, pieniądze zostaną zwrócone rolnikom w następnym roku.