Rząd planuje objęcie dofinansowaniem zakup nawozów dokonany do połowy maja br., a nie do końca marca br. i jednoczesne wydłużenie naboru wniosków do końca lipca, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planowane jest - jak zapowiadał wcześniej minister rolnictwa i rozwoju wsi - w tym tygodniu.

"W projekcie proponuje się, m.in.: […] objęcie dofinansowaniem zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanego do dnia 15 maja br. zamiast 31 marca br. i jednoczesne wydłużenie naboru wniosków do dnia 31 lipca br. (obecnie 14 lipca)" - czytamy w wykazie.

Jednocześnie - jak zapowiadano wcześniej - planowane jest wydłużenie do dnia 15 lipca 2023 r. terminu sprzedaży pszenicy lub gryki, pozwalającego na ubieganie się o pomoc oraz wprowadzenie możliwości ubiegania się o pomoc przez podmioty prowadzące działalność w zakresie skupu lub obrotu zbożem, które poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Inne rozwiązania, planowane w projekcie:

- rozszerzenie o konie katalogu zwierząt gospodarskich, których unieszkodliwienie podmioty utylizacyjne są zobowiązane zgłosić zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

- uzależnienie wysokości pożyczek dla producentów świń, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez tego producenta świń działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF od wielkości stada w 2020 r.;

- umożliwienie podmiotom realizującym usługi w zakresie transportu zbóż lub rzepaku do portów nadbałtyckich przy ubieganiu się o pomoc dokumentowania tych usług na podstawie oświadczeń sporządzanych przez osobę wykonującą obowiązki głównego księgowego w postaci zbiorczej listy faktur, zawierającej numery faktur, daty wystawienia.

(ISBnews)