Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla producentów pszenicy i kukurydzy o wartości 126 mln euro, poinformowała Komisja. Program wprowadzono ze względu na konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę i wahania cen tych zbóż na rynkach światowych.

"Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości około 126 mln euro (600 mln zł) mający na celu wsparcie sektora produkcji pszenicy i kukurydzy w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram kryzysowych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję […] w celu wsparcia środków w sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia ekologicznej transformacji i zmniejszenia uzależnienia od paliw" - czytamy w komunikacie.

Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich.

Celem środka jest zaspokojenie potrzeb płynnościowych producentów pszenicy i kukurydzy, dotkniętych obecnym kryzysem geopolitycznym, a w szczególności masowym przywozem zboża z Ukrainy, który silnie wpłynął na polski krajowy rynek zbóż pszenicy i kukurydzy, podano.

Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 250 tys. euro na beneficjenta; oraz (ii) zostanie przyznana do 31 grudnia 2023 r.

Komisja stwierdziła, że program jest niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b ) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz warunki określone w tymczasowych ramach kryzysowych i przejściowych.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

(ISBnews)