Nowelizacja ustawy wynika z możliwości wydłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie o miesiąc. W związku z trudnościami niektórych państw UE z terminowym wdrożeniem nowego systemu płatności bezpośrednich, Komisja Europejska zgodziła się na wydłużenie tego terminu w roku 2015.

432 posłów opowiedziało się za ustawą, dwóch przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk podczas pierwszego czytania ustawy zapewniła, że zmiana przepisów nie jest podyktowana "organizacją obsługi, mechanizmu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tylko wynika z możliwości, jakie przepisy europejskie stwarzają rolnikom".

Według Szalczyk zmiana terminu składania wniosków nie będzie miała wpływu na termin wypłaty, który przewiduje rozpoczęcie tego procesu od 1 grudnia.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podstawowy termin składania wniosków trwa w Polsce od 15 marca do 15 maja. Dodatkowo rolnik może złożyć wniosek w ciągu kolejnych 25 dni kalendarzowych, jednak za każdy dzień takiego opóźnienia kwota płatności zmniejszana jest o 1 proc.

Zapowiadana zmiana dotycząca okresu składania wniosków polega na przesunięciu ostatecznej daty ich składania o miesiąc (w przypadku Polski do 15 czerwca) przy zachowaniu zasady dodatkowych 25 dni kalendarzowych z 1-proc. potrąceniem.

Wydłużenie terminu składania wniosków wymagało zmiany także innych przepisów. M.in. dotyczy to dopłat do hodowli bydła. W projekcie proponuje się, aby taka dopłata przysługiwała rolnikowi, jeżeli posiada on bydło przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności. Analogiczne rozwiązanie dotyczy dopłat do kóz.

Zmiana przepisów dotyczy także wniosków o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw oraz oświadczenie o wystąpieniu w 2015 r. z tego systemu. Obecnie został on ustalony na 10 lipca 2015 r., co wynika z unijnych przepisów.

Podobne przesunięcie terminu składania wniosków dotyczy płatności dotyczących tytoniu.

Nowelizacja ma wejść w życie 15 maja 2015 r. Jest to ostatni dzień podstawowego okresu składania wniosków o płatności bezpośrednie. Teraz ustawą zajmie się Senat.