Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły o 2,2% m/m oraz o 58,8% r/r we wrześniu 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Ceny skupu podstawowych produktów rolnych we wrześniu 2022 r. były wyższe zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,2%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 58,8%)" - czytamy w komunikacie.

Ceny skupu wszystkich podstawowych produktów rolnych we wrześniu 2022 r. były znacznie wyższe niż przed rokiem, podano także.

"We wrześniu 2022 r. po wyższych cenach niż w poprzednim miesiącem skupowano pszenżyto, owies, żywiec wieprzowy, drób i mleko. Spadły natomiast ceny skupu pozostałych produktów rolnych. Na targowiskach po cenach niższych niż w sierpniu br. sprzedawano jedynie ziemniaki" - czytamy dalej.

We wrześniu 2022 r. cena pszenicy w skupie (150,95 zł za dt) spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,3%), ale była wyższa niż przed rokiem (o 54,4%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 172,76 zł, tj. o 1,3% więcej niż w sierpniu br. i o 59,7% więcej niż we wrześniu 2021 r.

Za dt żyta w skupie płacono 119,94 zł, tj. o 0,8% mniej niż w sierpniu br., natomiast o 55,8% więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym cena żyta (137,25 zł za dt) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 6%), jak i w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (o 67,5%).

We wrześniu 2022 r. cenę ziemniaków w skupie (56,56 zł za dt) obniżono w porównaniu z sierpniem br. (o 35,5%), ale podwyższono o 60,7% w skali roku. Na targowiskach za dt ziemniaków płacono 173,24 zł tj. o 2,8% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 18,4% więcej niż przed rokiem.

Cena skupu żywca wołowego (10,95 zł za kg) była niższa niż w sierpniu br. (o 3,8%), ale wyższa (o 35,2%) od zanotowanej rok wcześniej. Na targowiskach żywiec ten sprzedawano po 10,46 zł za kg, tj. drożej niż w poprzednim miesiącu (o 4,0%) i przed rokiem - o 37,1%.

We wrześniu nastąpił wzrost ceny żywca wieprzowego w skupie (7,93 zł za kg) w porównaniu z sierpniem br. (o 4,2%) i w skali roku (75,1%), jak również na targowiskach (6,75 zł za kg) - tak w stosunku do miesiąca poprzedniego (0,3%), jak i do analogicznego miesiąca poprzedniego

roku (o 8%).

Cena skupu drobiu rzeźnego (6,7 zł za kg) wzrosła w stosunku do sierpnia 2022 r. (o 1,2%), a także w porównaniu z wrześniem 2021 r. (o 55,6%).

Za hl mleka płacono w skupie 249,66 zł, tj. o 4,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 60,3% - niż przed rokiem, podał GUS.

(ISBnews)