Resort rolnictwa informował, że nowe przepisy m.in. przeniosą obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z wójtów, burmistrzów, prezydentów miast do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Nowe przepisy wprowadzą też rejestr podmiotów, które uprawiają lub skupują mak lub konopie włókniste, który będzie prowadzony przez dyrektorów oddziałów terenowych KOWR. Producenci maku lub konopi włóknistych i podmiotów skupujących mają też znacznie szybciej być wpisywani do odpowiednich rejestrów, zamiast oczekiwać na zezwolenie na uprawę.

Przepisy zakładają też zniesienie obowiązku uzyskiwania corocznego zezwolenia na uprawę, a także corocznej rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych w drodze uchwał sejmików województw.

Reklama

Rozwiązania, jakie zaczną obowiązywać od soboty rozszerzą też listę potrzeb i celów, na jakie mogą być uprawiane konopie włókniste. Uprawa będzie mogła być prowadzona na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne, energetyczne, nasiennictwa i naukowo-badawcze, w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów, na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne, na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin. Ponadto w określonych przypadkach, wprowadza się możliwość uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na potrzeby własne.

Nowe przepisy zobligują też KOWR do przeprowadzania kontroli producentów maku lub konopi włóknistych i podmiotów skupujących mak lub konopie włókniste. Zmieni się też definicja konopi włóknistych przez podniesienie dopuszczalnej zawartości THC i THCA do 0,3 proc. w przeliczeniu na suchą masę. (PAP)

autor: Michał Boroń