Pierwszą proponowaną zmianą jest określenie na dzień 31 maja ostatecznego terminu składania wniosku przyznanie płatności. W uzasadnieniu zaznacza się, że zmiana ta ma charakter porządkowy. Polega ona na uwzględnieniu w przepisach krajowych terminu, który wynikał dotychczas wprost z przepisów UE.

Zgodnie z regulacjami UE, nowe przepisy dotyczące terminu będą miały zastosowanie już od kampanii składania wniosków 2021 r.

Kolejne projektowane zmiany przewidują możliwość wykorzystania tzw. zdjęć geotagowanych, czyli zawierających informację o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania.

Reklama

Zdjęcia te będą mogły być wykorzystywane jako dowód, na podstawie którego można rozstrzygnąć kwestie związane z potwierdzeniem lub też zanegowaniem deklaracji rolnika, czy wypełnienia przez niego zobowiązań. Zdjęcia geotagowane będą stanowiły dokument urzędowy. Jak zaznacza się w uzasadnieniu, przepisy proponuje się zmienić w ten sposób, aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne w postępowaniach sądowo - administracyjnych.

W projekcie zakłada się też umożliwienie składania niektórych dokumentów, w szczególności uzupełnień braków we wnioskach o płatności w formie dokumentu elektronicznego.