Katowickie hospicjum – rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach (Dz.U. z 10 grudnia 2012 r., poz. 1374)

Diakonia lubelska – rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie (Dz.U. z 10 grudnia 2012 r., poz. 1375)

Ośrodek dla niepełnosprawnych – rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi (Dz.U. z 10 grudnia 2012 r., poz. 1377)

Zabezpieczenie społeczneustawa z 10 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie 18 maja 2012 r. (Dz.U. z 10 grudnia 2012 r., poz. 1378)

Akcyza od oleju – rozporządzenie Rady Ministrów z 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz.U. z 10 grudnia 2012 r., poz. 1380)

Omówienie: W 2013 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono na 0,95 zł za 1 litr oleju.

Dopłaty do ubezpieczeń – rozporządzenie Rady Ministrów z 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 r. (Dz.U. z 10 grudnia 2012 r., poz. 1381)

Omówienie: W 2013 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 50 proc. składki do 1 ha uprawy, a

bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – 50 proc. składki do 1 sztuki.