Prezydent podpisał ustawę ws. dopłat dla rolników z tytułu utrzymywania krów oraz trzody chlewnej w warunkach ponad wymagane normy. Na ten cel, na najbliższe dwa lata, resort rolnictwa chce przeznaczyć z unijnych środków 50 mln euro.

Chodzi o znowelizowaną 23 stycznia br. przez Sejm ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020.

Dopłaty do "dobrostanu" krów i świń będą przysługiwały rolnikom, którzy poprawią warunki utrzymywania zwierząt. Działania maja polegać na zapewnieniu zwierzętom możliwości pełniejszego realizowania ich potrzeb behawioralnych m.in. poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na 1 zwierzę co najmniej o 20 proc. ponad wymogi minimalne albo umożliwienie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

Wsparcie finansowe w ramach tego działania ma zrekompensowanie rolnikom poniesienia dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia tzw. praktyk podwyższonego dobrostanu zwierząt.

O dopłatę do dobrostanu zwierząt będzie się można ubiegać w ramach wniosku o dopłaty bezpośrednie. Na dodatkowe dopłaty do dobrostanu zwierząt zarezerwowano 50 mln euro. Resort rolnictwa szacuje, że z tej pomocy może skorzystać ok. 65 tys. rolników – hodowców krów i świń.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące dopłat znajdą się w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Przewiduje się, iż dopłata dla hodowców trzody wyniesie 301 zł rocznie na lochę i 24 zł na tucznika. Rolnik dostanie dopłatę w wysokości 185 zł rocznie do krowy mlecznej, jeżeli będzie ją wypasał przez minimum 120 dni; dopłata dla krów mlecznych utrzymywanych grupowo w budynkach, gdy ich powierzchnia zostanie zwiększona o 20 proc., wyniesie 595 zł rocznie. W przypadku krów "mamek" płatność w wysokości 329 zł rocznie będzie przyznana rolnikowi, który zapewni dostęp do środowiska zewnętrznego poza okresem wypasu (od 16 października do 14 marca).

Ponadto nowe przepisy umożliwiają rolnikom składanie oświadczeń zamiast e-wniosku o dopłaty bezpośrednie. Będzie to możliwe w przypadku, gdy w ich gospodarstwie ciągu roku nie zaszły zmiany w stosunku do stanu z przed roku. Taki tryb jest przewidziany jedynie dla małych gospodarstw (do 10 ha). Rolnicy będą mogli dostarczyć taki dokument od 1 marca do 15 kwietnia.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2020 r., z wyjątkiem przepisu dotyczącego składania oświadczeń, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2020 r.