Rada Ministrów przyjęła zmiany do uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje” - poinformowało we wtorek w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Propozycje przedłożył minister rolnictwa i rozwoju wsi.

"Celem nowelizacji uchwały jest dostosowanie zakresu merytorycznego zadań programu do nowego poziomu wydatków budżetowych na 2019 r. Chodzi o program realizowany w latach 2015-2019 przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy" - napisano w komunikacie.

Zmieniona uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.