Od 14 do 25 stycznia br. producenci tytoniu i trzody chlewnej, którzy nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości podmiotu skupującego, mogą ubiegać się o pomoc w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - informuje resort rolnictwa.

O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni oraz grupy producentów suszu tytoniowego, którzy w latach 2014-2017 co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedany tytoń lub sprzedane świnie w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).