Wymierzenie kary za nieprzekazanie informacji o ilości skupowanego mleka będzie zadaniem KOWR, a nie jak do tej pory - ARiMR - to cel projektu noweli ustawy o rynku mleka, do którego w środę sejmowa komisja rolnictwa nie zgłosiła poprawek.

W środę w Sejmie podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Jak tłumaczył podczas posiedzenia komisji rolnictwa wiceminister w MRiRW Jacek Bogucki, proponowane zmiany mają charakter porządkujący. "Przepisy uporządkują podział kompetencji pomiędzy dwiema jednostkami, które w chwili obecnej po zmianach z ubiegłego roku zajmują się kwestiami związanymi m.in. z rynkiem mleka" - wyjaśnił.

Chodzi o Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wiceminister przypomniał, że KOWR zajmuje się na ogół mechanizmami krajowymi oraz w niektórych przypadkach zajmuje się mechanizmami wynikającymi z prawa unijnego tam, gdzie nie ma wprost finansowania. Z kolei ARiMR jest odpowiedzialny za wdrażanie programów unijnych głównie w zakresie, gdzie mamy do czynienia z finansowaniem.

Reklama

"W tym projekcie proponujemy zniesienie podziału kompetencji pomiędzy KOWR a ARiMR w zakresie przekazywania przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupowanego mleka" - powiedział Bogucki. Obecnie - jak mówiła - informacja trafia do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR, jednak kary wynikające z tytułu nieprzekazania takiej informacji są wymierzanie przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR.

Wiceszef MRiRW wyjaśnił, że zgodnie z projektem zarówno informacje, jak i kary za nieprzekazanie tych informacji przeszłyby do kompetencji KOWR. "Ułatwi to kontrolę i nie będzie konieczności wymiany danych pomiędzy dwiema instytucjami. Całość dokumentacji będzie w jednej instytucji" - podkreślił. Dodał, że jest to również ważne ze względu na obowiązek KOWR-u do przekazywania Komisji Europejskiej zbiorczych informacji o ilości skupionego mleka w danym miesiącu.

Bogucki dodał, że kolejną zmianą proponowaną w projekcie jest ustanowienie ARiMR organem właściwym do opracowania formularzy wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów. Do tej pory było to zadanie KOWR. Świadectwa będą dostępne na stronach internetowych ARMiR i KOWR.

W projekcie proponuje się również doprecyzowanie właściwości miejscowej organów do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji producentów i zrzeszeń, uznanych organizacji międzybranżowych i podmiotów skupujących mleko, przez wskazanie, że są to organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę kontrolowanego podmiotu.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.