Do 29 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ponad 14,4 mld zł, czyli 99,14 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016 - poinformowała Agencja.

"To oznacza, że ARiMR wywiązała się z realizacji tego zadania przed wyznaczonym przez UE terminem. Zgodnie z unijnym prawem, aby uniknąć konsekwencji finansowych, 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musi zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. Nie ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja Europejska nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płatności w terminie" - czytamy w komunikacie ARiMR.

Wypłacona do tej pory kwota jest wyższa o 315 mln zł od kwoty wypłaconej w tym samym okresie za rok 2015.

Z tytułu dopłat za gospodarowanie na w niekorzystnych warunkach (ONW) Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,29 mld zł, co stanowi ponad 98 proc. puli przeznaczonej na te płatności.

Reklama

Według ARiMR, stan realizacji dopłat rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych za 2016 r. jest także lepszy niż w kampanii 2015. Do czwartku, ponad 97 proc. rolników otrzymało decyzję o przyznaniu tych płatności. Rolnicy, którzy jeszcze jej nie dostali, otrzymają decyzję do końca czerwca 2017 r. "Nie ma żadnych zagrożeń z ich wypłatą" - zapewnia Agencja.

26 czerwca zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 r. W ARiMR zarejestrowano 1,339 mln wniosków.