Chodzi o pozew Wolter Kluwer Polska przeciwko właścicielowi serwisu Chomikuj.pl o ochronę praw autorskich i pokrewnych w postępowaniu grupowym.

Przedstawiciele chomikuj.pl kwestionowali dopuszczalność rozpatrzenia sprawy jako pozwu zbiorowego. Argumentowali to tym, że wydawcy przystępujący na kolejnych etapach postępowania do skarżącej grupy, w swoich oświadczeniach powinni wskazywać swoje żądania, przedstawiać dowody i okoliczności pozwu. W pierwszej instancji złożyli więc zażalenie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie przyznał rację pozwanym i odrzucił pozew wydawców, którzy zdecydowali się na złożenie skargi kasacyjnej do SN. W dzisiejszym wyroku Sąd wydał wyrok uchylający decyzję SA, zarzucając jej zbytni formalizm.

SN przekazał sprawę do ponownego rozparzenia w Sądzie Apelacyjnym.