Już nie tylko polski, ale też luksemburski trybunał wypowie się w sprawie przepisu, który nakazuje zapłatę trzykrotności wynagrodzenia za naruszenie praw autorskich
W pozwach przeciwko osobom czy firmom naruszającym prawa autorskie najczęściej żąda się zapłaty trzykrotności stosownego wynagrodzenia. Uprawnienie takie daje art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.). Przepis ten pozwala żądać właśnie potrójnej (w przypadku naruszenia zawinionego) lub podwójnej (w przypadku niezawinionego) kwoty należnego wynagrodzenia.
Wokół tego przepisu rosną jednak coraz większe wątpliwości. W piątek Sąd Najwyższy uznał je za istotne na tyle, że postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwunaste w swej historii pytanie prejudycjalne. Wcześniej – bo już za miesiąc – ten sam przepis zostanie zbadany przez polski Trybunał Konstytucyjny.