Dzisiejsza pierwsza strona może Was zaskakiwać, ale przygotowaliśmy ją w taki sposób, aby zwrócić uwagę na problem bezprawnego korzystania z naszej własności i kradzieży treści. Musimy je lepiej chronić – stąd nasza akcja.

Jako wydawcy prasy i serwisów internetowych, symbolicznie zasłaniając dziś tekst na pierwszej stronie, sprzeciwiamy się praktykom kradzieży treści przez nieuczciwe firmy. Dlatego też przy naszych artykułach pojawiać się będą teraz specjalne symbole © i P , które pomogą nam prawnie zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami.

Dla Was, drodzy Czytelnicy, którzy prenumerujecie nasz tytuł, kupujecie go w kioskach, czytacie go w bibliotece, u rodziny czy znajomych, nic się nie zmienia. Nasza akcja wymierzona jest przeciwko tym podmiotom, które bezprawnie korzystają z naszych artykułów bez wymaganej zgody i opłat. A przez takie podejście okradani jesteśmy wszyscy, zarówno wydawcy, jak i Czytelnicy, bo mamy mniej środków na tworzenie dobrej jakości treści.

Co oznaczają znaki © i P

© znak „copyright”, czyli prawa zastrzeżone. Oznacza, że wydawcy przysługują pełne autorskie prawa majątkowe do artykułu i nie może on być kopiowany bez jego zgody.

P czyli „płatność”. Ten znak wskazuje, iż wykorzystanie oznaczonego artykułu przez inne firmy możliwe jest jedynie po uiszczeniu opłaty zgodnej z redakcyjnym cennikiem.

Od lat szukacie w naszej gazecie wiarygodnych, rzetelnych i profesjonalnie przygotowanych informacji. Robimy co w naszej mocy, by spełnić Wasze oczekiwania. Na Waszą satysfakcję pracują setki ludzi: dziennikarzy, grafików, edytorów, kolporterów. Wytworzenie każdego materiału kosztuje. Kiedy kupujecie nasz dziennik, płacicie za niego, a dzięki temu my mamy środki na tworzenie kolejnych ciekawych i ważnych informacji.

Niestety, na rynku są firmy, które zwyczajnie te treści kradną. Kopiują je, korzystając z nich bez opłat i żadnego zezwolenia. Okradają w ten sposób nas, ale szkodzą również Wam, Czytelnikom, gdyż z tego powodu brakuje nam środków na inwestowanie w tworzenie wysokiej jakości informacji.

Dlatego jako wydawcy prasy i serwisów internetowych sprzeciwiamy się nieuczciwym praktykom kradzieży treści. Postanowiliśmy chronić naszą twórczość zgodnie z literą prawa. Od dzisiaj każdy z naszych artykułów będzie oznakowany symbolem © i/lub P i będzie można korzystać z niego tylko zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z artykułów prasowych, zamieszczonego na stronie www.gazetaprawna.pl/licencje. To zastrzeżenie otwiera nam drogę do skutecznego występowania do sądów przeciwko tym, którzy treści kradną.

Co bardzo ważne z Waszego punktu widzenia, drodzy Czytelnicy, którzy prenumerujecie nasze gazety, kupujecie je w kioskach, czytacie u rodziny, sąsiadów, znajomych czy w bibliotece, nic się nie zmienia. Nasza akcja wymierzona jest przeciwko tym firmom i podmiotom, które kradną cudzą własność.

Liczymy na Państwa zrozumienie, prosimy o wsparcie i dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami.

Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna wraz z zespołem

oraz redaktorzy i zespoły tytułów:

Mariusz Szmidka – Dziennik Bałtycki; Robert Sakowski – Dziennik Łódzki;

Marek Kęskrawiec – Dziennik Polski; Marek Twaróg – Dziennik Zachodni;

Stanisław Wróbel – Echo Dnia; Marcin Kowalczyk – Express Ilustrowany;

Stanisław Sowa – Gazeta Codzienna Nowiny; Iwona Zielińska – Gazeta Lubuska;

Wojciech Harpula – Gazeta Krakowska; Wojciech Potocki – Gazeta Pomorska;

Arkadiusz Franas – Gazeta Wrocławska; Konrad Kruszewski – Gazeta Współczesna;

Krzysztof Nałęcz – Głos Koszaliński, Głos Pomorza, Głos Szczeciński;

Adam Pawłowski – Głos Wielkopolski; Sylwia Szewc-Koryszko – Kurier Lubelski;

Piotr Wąsikowski – Kurier Poranny; Krzysztof Zyzik – Nowa Trybuna Opolska;

Andrzej Stec – Parkiet; Lidia Sobańska – Polska Agencja Prasowa;

Paweł Siennicki – Polska The Times; Tomasz Siemieniec – Puls Biznesu;

Paweł Fąfara – redaktor naczelny, Polskapresse i Media Regionalne;

Bogusław Chrabota – Rzeczpospolita; Piotr Mucharski – Tygodnik Powszechny.

Akcja realizowana jest pod egidą Izby Wydawców Prasy.

© znak „copyright”, czyli prawa zastrzeżone. Oznacza, że wydawcy przysługują pełne autorskie prawa majątkowe do artykułu i nie może on być kopiowany bez jego zgody.

P czyli „płatność”. Ten znak wskazuje, iż wykorzystanie oznaczonego artykułu przez inne firmy możliwe jest jedynie po uiszczeniu opłaty zgodnej z redakcyjnym cennikiem.