„Analiza projektu założeń prowadzi do wniosku, że w stosunku do pewnego, bliżej przez samego projektodawcę niezdefiniowanego zakresu zasobów przestają obowiązywać podstawowe zasady prawa autorskiego” – surowo recenzuje pomysły ministra administracji i cyfryzacji minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.
Ostrzega ministra Michała Boniego, że planowana ustawa o otwartych zasobach publicznych może się okazać niekonstytucyjna i sprzeczna z wiążącą Polskę konwencją berneńską. W grę może wchodzić naruszenie zasady swobody działalności gospodarczej, swobody umów i poszanowania własności.

Własność