Jakie prawo przewiduje kary za korzystanie z cudzego utworu - opowiada mec. Joanna Sapieżko-Samordak, radca prawny z Kancelarii White & Case.
Często przygotowując raporty, analizy czy prezentacje, muszę przywołać fragment cudzego tekstu lub rysunku. Czy zawsze mogę to zrobić? Czy powinienem informować o tym ich autorów?
Co do zasady korzystanie z cudzego utworu wymaga zgody osoby uprawnionej z tytułu autorskich praw majątkowych do danego utworu, tj. np. uzyskania licencji. Zgoda taka nie jest jednak wymagana w ramach prawa cytatu.