Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce walczyć z naruszaniem prawa autorskiego w internecie. Chodzi o eliminowanie przypadków rozpowszechniania w sieci pirackich kopii filmów, plików mp3 oraz cyfrowych książek.
W tym celu resort opracował projekt porozumienia w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym. Przystępować mają do niego organizacje zbiorowego zarządzania i dostawcy internetu.
Zgodnie z projektem wspomniane firmy oraz organizacje będą przekazywać sobie informacje o ujawnionych przypadkach naruszeń praw autorskiego. Mogą to być dane osobowe nieuczciwych użytkowników sieci.