Jakie są modele biznesowe pirackich serwisów? Jakie przychody osiągają? Które z podejmowanych działań mają realny wpływ na ograniczenie zysków serwisów działających kosztem legalnego rynku? Jakie rozwiązania prawne umożliwiłyby skuteczniejszą ochronę własności intelektualnej? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy International Content Protection Summit.

Do Warszawy, która w dniach 18-19 października br. stanie się miejscem debaty nt. międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania piractwa, przyjadą eksperci ds. ochrony własności intelektualnej z kilkunastu krajów. Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Sygnał we współpracy z Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

- W obliczu rosnącej skali piractwa w Internecie coraz ważniejszą rolę odgrywa współpraca międzynarodowa, wymiana wiedzy i doświadczeń, koordynacja działań. To niezbędne dla skuteczności ochrony treści w wymiarze lokalnym i globalnym - piractwo jest obecnie świetnie zorganizowanym ekosystemem działającym kosztem legalnego rynku i zapewniającym olbrzymie przychody. Jego negatywne skutki odczuwa cała gospodarka, Skarb Państwa, przemysł kreatywny i użytkownicy - komentuje Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

Organizowana w Warszawie w dniach 18-19 października br. konferencja ma zainicjować stałą współpracę organizacji i instytucji zajmujących się zwalczaniem kradzieży własności intelektualnej. Ma służyć prezentacji doświadczeń, promować skuteczne sposoby walki z piractwem, w tym efektywne rozwiązania prawne i technologiczne, współpracę rynku kreatywnego z organami ścigania oraz różnorodne inicjatywy edukacyjne.

Wymiana doświadczeń

Prelegenci International Content Protection Summit przedstawią strategie ochrony treści w Europie i na świecie, najlepsze rynkowe praktyki w zakresie zwalczania piractwa, a także prawne i operacyjne aspekty podejmowanych działań. Pierwszego dnia konferencji eksperci zaprezentują m.in. skalę i problem piractwa w Europie, sposoby przeciwdziałania kradzieży treści w takich krajach, jak Rosja czy Ukraina. Zaprezentują przykłady udanych akcji policji we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Szwajcarii w zakresie zwalczania sharingu i nielegalnych serwisów, sprawdzone sposoby blokowania nielegalnych portali w Holandii czy Wielkiej Brytanii.

Program drugiego dnia (wydarzenie zamknięte) będzie miał formułę warsztatową i posłuży wypracowaniu modeli międzynarodowej współpracy. Punktem wyjścia będą prezentacje najistotniejszych kwestii związanych z walką z piractwem - wyzwań technologicznych, egzekwowania prawa i międzynarodowej pomocy prawnej w obszarze praw własności intelektualnej, odpowiedzialności pośredników (dostawców hostingu, rejestratorów domen, platform mediów społecznościowych). Podczas konferencji będą także omawiane działania realizowane w ramach strategii „follow the money”, polegające na odcinaniu nielegalnych serwisów od źródeł ich finansowania poprzez ograniczenie reklam na serwisach pirackich i blokowanie płatności.

- Cieszymy się, że do Warszawy przyjeżdża aż tylu międzynarodowych ekspertów branży, którzy chcą podzielić się wiedzą i doświadczeniami. Liczymy na to, że konferencja zainauguruje cykl tego rodzaju wydarzeń w kolejnych latach – mówi Anna Słoboda, Wiceprezes Stowarzyszenia Sygnał.

Międzynarodowi eksperci

W konferencji weźmie udział 120 przedstawicieli organizacji, instytucji i firm z całej Europy, a także innych kontynentów. Przyjadą do Warszawy z Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Szwajcarii, Rosji, Serbii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Stanów Zjednoczonych.
Będą to wybitni eksperci zajmujący się ochroną własności intelektualnej, prawnicy, praktycy odpowiedzialni za walkę z piractwem w spółkach medialnych, firmach tworzących i dystrybuujących kontent. Wśród nich znajdą się specjaliści zwalczający cyberprzestępczość, szefowie działów zajmujących się ochroną treści, a także przedstawiciele urzędów, organizacji i stowarzyszeń, w tym Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej, Obserwatorium Zarządzania przy KE, Europolu, reprezentanci organów ścigania, organizacji biznesowych i mediów.

W gronie prelegentów znajdą się m.in. Trevor Albery - Vice President, Strategy & Operations, EMEA Content Protection & Analytics, Warner Bros. Entertainment Europe; Sheila Cassells - Executive Director, Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA); Tim J. Kuik - Director, BREIN Foundation; Sarah Van Reempts, Legal Counsel EMEA, Motion Picture Association; Diego Dabrio Álvarez - Head of International Anti-Piracy, La Liga.

Organizatorzy i partnerzy

Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Sygnał przy wsparciu Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Patronat nad konferencją objęło MKiDN, UKE, KIGEiT, Konfederacja Lewiatan. Partnerzy Medialni: Business Insider, Discovery, TVN, Dziennik Gazeta Prawna, Polsat, Press, Rzeczpospolita, TVP.

Walka z piractwem

Zjawisko nielegalnego rozpowszechniania przez Internet treści wideo, transmisji online, muzyki, audiobooków czy książek przybiera na sile w ostatnich latach. Wynika to z rozwoju technologii i rosnącej liczby użytkowników Internetu z jednej strony, z drugiej – z braku rozwiązań prawnych umożliwiających efektywną ochronę i walkę z naruszeniami.
Kluczowe dla skutecznego zwalczania piractwa jest uszczelnienie systemu regulacji prawnych i działania organów ścigania. Niezbędne są rozwiązania skierowane przeciwko nieuczciwym usługodawcom, które utrudnią im czerpanie korzyści finansowych z prowadzonej działalności. Inicjatywy realizowane w ostatnich latach w ramach strategii „follow the money” okazują się skuteczne - znacznie zmniejszyły wpływy serwisów pirackich przez ograniczenie emisji reklam oraz blokowanie płatności. Ze względu na kompleksowość zjawiska piractwa bardzo ważne są również inicjatywy edukacyjne skierowane do użytkowników serwisów internetowych. Coraz większego znaczenia nabiera współpraca międzynarodowa.

WIĘCEJ

• http://www.sygnal.org.pl/
• Raport „Piractwo w internecie - straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury", przygotowany przez Deloitte na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska.
• Publikacje i raporty EUIPO:
o https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications
o https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/intellectual-property-studies###

O Stowarzyszeniu Sygnał

Stowarzyszenie Sygnał działa na rzecz poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców, dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i innych treści multimedialnych. Obecnie jego w skład wchodzi blisko 20 firm z branży mediów i telekomunikacji. Główny obszar działań Stowarzyszenia to szeroko pojęte inicjatywy edukacyjne, organizacja szkoleń i warsztatów nt. ochrony własności intelektualnej i walki z naruszeniami praw autorskich dla przedstawicieli organów ścigania, prokuratury i szkół policji, a także warsztatów dla przedstawicieli firm członkowskich. W ramach propagowania idei ochrony własności intelektualnej Stowarzyszenie inicjuje i prowadzi kampanie edukacyjne, przygotowuje raporty, badania, analizy i stanowiska, bierze udział w procesie legislacyjnym istotnych dla gospodarki aktów prawnych. Więcej: www.sygnal.org.pl

O EUIPO

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odpowiedzialny jest za zarządzanie unijnym znakiem towarowym i zarejestrowanym wzorem wspólnotowym. Urząd współpracuje również z urzędami ds. własności intelektualnej państw członkowskich UE oraz partnerami międzynarodowymi w celu zharmonizowania procesu rejestracji znaków towarowych i wzorów w Europie i na świecie.