Firma była organizatorem Wielkiej Loterii Plusa skierowanej do osób korzystających z sieci komórkowej Polkomtelu. W 2012 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, że spółka naruszyła prawo poprzez wprowadzanie konsumentów w błąd. Chodziło o SMS-y informujące o wygraniu samochodu, które otrzymywali abonenci, np. „Czy zgodziłbyś się na ewentualny ODBIÓR samochodu GOLF w Warszawie? Wyślij SMS o treści TAK na 7419 (4,88 zł)”. Komunikaty jednoznacznie sugerowały, że konsument uzyskał już nagrodę i konieczne jest jedynie wysłanie przez niego SMS-a w celu potwierdzenia odbioru. Tymczasem jego odesłanie gwarantowało jedynie udział w losowaniu.
SOKiK potwierdził, że były to agresywne praktyki rynkowe. Zgodnie bowiem z prawem przedsiębiorca powinien działać z poszanowaniem dobrych obyczajów. A za sprzeczny z nimi uznawany jest m.in. brak rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o oferowanych produktach lub usługach. Sąd utrzymał więc karę pieniężną w kwocie 130 952 zł nałożoną na spółkę przez prezesa UOKiK. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 27 marca 2014 r., sygn. akt XVII Ama 58/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia