W 2016 roku aż 24 944 845 podatników musiało złożyć zeznanie za rok ubiegły. Ministerstwo Finansów podsumowuje jak podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczyli się z fiskusem.

W 2016 roku „najpopularniejszym” formularzem podatkowym był PIT-37. Skorzystało z niego 16,4 mln Polaków. PIT-37 muszą złożyć podatnicy, którzy uzyskali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Ich dochód musi jednak pochodzić wyłącznie ze źródeł położonych na terenie RP. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik. Na drugim miejscu był PIT-36 (2,9 mln osób, tj. 14,6 proc.). Taki formularz muszą złożyć podatnicy, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Składają go przede wszystkim podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także podatnicy, którzy uzyskali dochody z zagranicy.

Zdecydowana większość (97 proc., czyli blisko 23,9 mln) osób, które rozliczyły się za 2015 r. przy zastosowaniu skali podatkowej, to podatnicy w pierwszym przedziale podatkowym, którzy wykazali dochód roczny w wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł. Dochód niespełna 3 proc. podatników przekroczył wskazaną kwotę.

Podatnicy nie rezygnowali także z rozliczania się z małżonkiem. Z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków skorzystało 9,3 mln podatników, tj. 37 proc. ogólnej liczby podatników, którzy opodatkowali dochody przy zastosowaniu skali podatkowej. Natomiast z preferencyjnego opodatkowania dochodów, które przysługuje osobom samotnie wychowującym dzieci, skorzystało prawie 562 tys. podatników – o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dlaczego czasami warto samodzielnie obliczać należne podatki. O tym przeczytasz tutaj>>

Źródło: Ministerstwo Finansów