Do 2 maja trzeba rozliczyć PIT za 2021 r. Jeśli z zeznania wyniknie obowiązek zapłaty podatku, należy wykonać przelew na mikrorachunek podatkowy.

Mikrorachunek podatkowy służy do rozliczeń z urzędem skarbowym. To indywidualny numer rachunku płatniczego każdego podatnika, na który przelewamy zobowiązania z tytułu PIT, CIT lub VAT. Został wprowadzony 1 stycznia 2020 r., ale niektórzy dotąd mogli nie mieć z nim styczności. Tymczasem właśnie na mikrorachunek należy zapłacić podatek, jeśli wyniknie tak z rocznego rozliczenia PIT. Na szczęście wygenerowanie numeru mikrorachunku jest proste, a operację przelewu pieniędzy możemy szybko przeprowadzić online.

Tak naprawdę każdy posiada mikrorachunek, nawet jeśli nigdy z niego nie korzystał. Jest to numer złożony z 26 znaków, który zawiera w sobie numer PESEL lub NIP danego podatnika. Nie trzeba składać żadnych wniosków ani ponosić opłat, by ten numer poznać. Nie musimy też go zapamiętywać - w każdej chwili da się go wygenerować online. Co więcej, jeśli korzystamy z usługi Twój e-PIT, nie musimy nawet numeru mikrorachunku podawać: system zaproponuje go automatycznie.

Wpłata na mikrorachunek w usłudze Twój e-PIT

Twój e-PIT to najprostszy sposób na rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Usługa zawiera wypełnione już formularze, gotowe do wysłania do urzędu skarbowego. Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata podatku, uaktywni się opcja „zapłać online”.

System sam wskaże numer mikrorachunku właściwy do dokonania zapłaty oraz treść tytułu przelewu. Po akceptacji tej propozycji, zostaniemy przekierowani do strony płatności Krajowej Izby Rozliczeniowej. Najprościej mają klienci ING, PKO BP (korzystający z iPKO lub Inteligo), Kasy Stefczyka, BNP Paribas, Banku Pekao, Millennium Banku, mBanku lub Banków Spółdzielczych. Wystarczy, że wybiorą ikonę danego banku i będą postępować tak jak przy normalnej płatności przez internet. Po wykonaniu przelewu, zostaną przekierowani ponownie na stronę Twój e-PIT.

Klienci pozostałych banków powinni wykonać przelew na numer mikrorachunku. Ważne, by wybrać przelew podatkowy. Należy podać w nim typ formularza (np. PIT37) oraz rok, którego dotyczy płatność (2021).

Jak wygenerować mikrorachunek

Jeśli z rozliczenia PIT w inny sposób niż przez Twój e-PIT wyniknie obowiązek zapłacenia podatku, należy samemu poznać swój numer mikrorachunku i dokonać na niego płatności. Najprościej skorzystać z oficjalnego generatora mikrorachunków Ministerstwa Finansów, który działa całą dobę, także w dni wolne od pracy. Numer otrzymamy też za darmo w każdym urzędzie skarbowym. Ważne, by nie korzystać z innych stron internetowych, za którymi może kryć się próba oszustwa.

Jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej lub nie jesteśmy zarejestrowani jako podatnik VAT, przy generowaniu mikrorachunku podajemy numer PESEL. Przedsiębiorcy powinni podać NIP.

Na tak wygenerowany numer rachunku wpłacamy pieniądze, korzystając z opcji „przelew podatkowy”. Należy podać symbol formularza (np. PIT37) oraz rok, którego dotyczy płatność (2021).

Struktura mikrorachunku

Każdy mikrorachunek jest zbudowany według tego samego schematu, dzięki czemu możemy upewnić się, czy jego numer jest prawidłowy.

Schemat budowy mikrorachunku wygląda następująco:

LK 1010 0071 222Y XXXX XXXX XXXX

LK – to tak zwana liczba kontrola;

1010 0071 – to stała wartość dla każdego mikrorachunku, oznacza numer rozliczeniowy NBP;

222 - to stała wartość dla każdego mikrorachunku;

Y – może przyjąć wartość 1 (wskazującą na PESEL) lub 2 (wskazującą na NIP);

XXXX XXXX XXXX – to nasz numer PESEL lub NIP, w razie potrzeby uzupełniony na końcu zerami.

Obowiązek zapłaty PIT

Obowiązek zapłaty PIT w rozliczeniu rocznym oznacza zazwyczaj, że suma zaliczek na podatek pobranych w trakcie roku przez płatnika (np. pracodawcę) jest mniejsza niż zobowiązanie podatkowe. Przyczyny tego stanu rzeczy mogą być różne. Niekiedy jest to kwestia stosowania zaokrągleń księgowych, w efekcie których na koniec roku mamy drobną niedopłatę, np. 1 zł. I takie zobowiązanie podatkowe należy uregulować.

Termin na zapłatę PIT mija wraz z terminem na rozliczenie PIT – w tym roku 2 maja. Zapłata pod terminie może skutkować naliczeniem odsetek.

Zwrot podatku na konto bankowe

Z zeznania rocznego PIT może też wynikać, że przysługuje nam zwrot nadpłaconego podatku. W takiej sytuacji mikrorachunek nie będzie potrzebny. Zwrot podatku możemy natomiast otrzymać na zwykłe konto bankowe. Numer konta możemy podać w formularzu PIT - np. w najpopularniejszym PIT-37 (wersja 28) należy w tym celu wypełnić część N - "Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty". Numer konta łatwo podamy lub zaktualizujemy w usłudze Twój e-PIT. Możemy też zgłosić numer w urzędzie skarbowym, składając formularz ZAP-3.