Najpóźniej w piątek trzeba złożyć zeznanie za ubiegły rok i ewentualnie deklarację DSF-1 oraz wpłacić podatek dochodowy i daninę solidarnościową na swój mikrorachunek.

Okazuje się, że nie wszystkie banki dostosowały swoje systemy do wpłaty daniny solidarnościowej na mikrorachunek. W takiej sytuacji – jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP – „gdy bank podatnika nie umożliwił takiego sposobu zapłaty, wyjątkowo, z uwagi na zbliżający się termin, zapłaty można dokonać na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego”.
Roczne zeznania
W tym roku MF nie zdecydowało się przesunąć terminów na rozliczenie PIT. Wydłużenie dotyczy tylko CIT-8 (które muszą być złożone do końca czerwca) oraz sprawozdań finansowych.
Do końca kwietnia trzeba więc złożyć zeznanie na formularzu: PIT-36, PIT-36L, PIT- 37, PIT-38 lub PIT-39.
Zeznania PIT -37 i PIT-38 zostały już sporządzone przez Krajową Administrację Skarbową w ramach usługi Twój e-PIT, więc nawet jeśli ktoś nie zdąży z samodzielnym rozliczeniem, nie musi się martwić. Zeznania wypełnione przez KAS zostaną automatycznie uznane za wysłane 30 kwietnia, czyli w ustawowym terminie.
Zasada automatycznej akceptacji nie dotyczy natomiast zeznań PIT-36, które KAS wypełniła podatnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Gotowe rozliczenie dostępne w usłudze Twój e-PIT trzeba zaakceptować i wysłać samemu.
KAS w ogóle natomiast nie wypełniła zeznań przedsiębiorcom (a więc PIT-36 i PIT-36L) ani PIT-39 składanych przez podatników, którzy uzyskali w 2020 r. przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Te osoby muszą więc rozliczyć się samodzielnie, np. za pośrednictwem systemu e-Deklaracje (na stronie podatki.gov.pl).
Jak złożyć PIT
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że z pomocy skarbówki skorzystało już 5 mln podatników, w tym również ryczałtowcy, którzy musieli złożyć PIT-28 (do 1 marca 2021 r.).
Kto chce skorzystać z zeznania sporządzonego przez KAS (w ramach usługi Twój e-PIT), może zalogować się do swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym, korzystając z: profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.
Jeszcze inny sposób to logowanie za pomocą danych autoryzacyjnych, czyli wpisując:
  • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
  • kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.,
  • kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy),
Dane te należy potwierdzić, wpisując kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r.
W tym drugim przypadku podatnik uzyska dostęp tylko do swojego zeznania, a więc nie będzie mógł skorzystać z innych usług dostępnych w ramach konta e-Urząd Skarbowy.
Ulgi i odliczenia
Przypomnijmy, że w wypełnionych przez skarbówkę zeznaniach wpisane są nie tylko dane z dokumentów wysłanych przez płatników (np. PIT-11), ale też rozliczona jest ulga na dzieci oraz wpisana jest organizacja pożytku publicznego, której zostanie przekazany 1 proc. PIT. To ta sama OPP, którą podatnik wybrał rok wcześniej. Dane można zmienić. Można też wpisać inne ulgi, np. rehabilitacyjną. Korzystanie z pomocy fiskusa nie jest obowiązkowe. Nadal można się rozliczyć w inny sposób: czy to elektronicznie (np. przez e-Deklaracje), czy to papierowo.
Osoby fizyczne mające przesunięte terminy dotyczące sprawozdań finansowych
Jaki obowiązek Standardowy termin Nowy termin
Sporządzenie sprawozdania Do końca marca Do końca czerwca
Złożenie sprawozdania szefowi KAS Do końca kwietnia Do końca lipca
Zatwierdzenie sprawozdania Do końca czerwca Do końca września
Co ze zwrotem…
Elektroniczne rozliczenie pozwala szybciej odzyskać zwrot podatku, bo w ciągu 45 dni. Jeśli zeznanie jest złożone tradycyjnie, czyli na papierze, to urząd ma trzy miesiące na zwrot podatku.
Zwrot podatku można śledzić, bo w kwietniu w ramach e-Urzędu Skarbowego pojawiła się nowa usługa. Dzięki niej na swoim koncie podatnik ma informacje o: dacie dokonania zwrotu, zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu jej do innego odbiorcy (co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności).
Można się też dowiedzieć o sposobie dokonania zwrotu, kwocie naliczonej opłaty pocztowej. W przypadku zwrotu z oprocentowaniem podatnicy otrzymają też informację o jego kwocie.
…i z niedopłatą
Jeżeli z zeznania sporządzonego przez KAS w ramach usługi Twój e-PIT będzie wynikał podatek do zapłaty, urząd skarbowy do 31 maja 2021 r. wyśle podatnikowi informację o kwocie daniny, którą należy zapłacić. Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę bez odsetek za zwłokę. Dotyczy to jednak tylko tych podatników, którzy nic nie zrobili z zeznaniem wypełnionym przez skarbówkę (ani sami go nie złożyli), a przez to zostało ono automatycznie uznane za wysłane 30 kwietnia br.
Natomiast pozostali podatnicy, składając zeznanie w usłudze Twój e-PIT, mogą od razu uregulować zobowiązanie, za pomocą systemu Paybynet (jeśli bank podatnika przewiduje taka opcję). Ta opcja jest dostępna niezależnie od tego, jak podatnik się zaloguje (czy za pomocą danych autoryzacyjnych, czy np. profilu zaufanego). Dane do takiego przelewu zostaną wypełnione automatycznie.
Danina solidarnościowa
Na pomoc skarbówki nie mogą liczyć podatnicy PIT, którzy rozliczają daninę solidarnościową i w związku z tym składają deklarację DSF-1. Przypomnijmy, że płacą ją osoby, u których suma dochodów podatkowych za poprzedni rok przekroczyła 1 mln zł. Danina wynosi 4 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł.
Mimo że odnosi ją do dochodów za poprzedni rok (wynikających z rocznego zeznania PIT), to samą deklarację DSF-1 składa się za rok bieżący, tj. 2021, do 30 kwietnia 2021 r. (zgodnie z art. 30h ust. 4 ustawy o PIT).
Deklaracje złożone w Twój e-PIT