Sprawa dotyczyła gminy, która zgodnie z prawem oświatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) ma realizować zadanie dowozu do przedszkoli niepełnosprawnych dzieci i uczniów. Zwraca ona rodzicom koszty dowodu dziecka do przedszkola własnym samochodem na podstawie podpisanych umów. Wysokość zwrotu jest obliczana zgodnie z art. 39a ust. 2 prawa oświatowego.
Gmina zapytała, czy zwrot kosztów przejazdu dzieci do przedszkoli jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Innymi słowy, czy rodzice, którzy dostają od samorządu zwrot kosztów, uzyskują przychód, od którego powinni zapłacić PIT, czy też jest on zwolniony z podatku.
Gmina uważała, że będzie to przychód opodatkowany PIT. Wskazała, że w ustawie o PIT jest co prawda zwolnienie z podatku (art. 21 ust. 1 pkt 40c), ale odnosi się ono wyłącznie do zwrotu kosztów przejazdu za dowóz uczniów do szkół.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z gminą. Zajął stanowisko korzystniejsze dla rodziców. Organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jeżeli droga z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów dla rodziców, jeśli to oni dowożą syna lub córkę.
A zatem zadaniem gminy jest zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu do właściwej placówki lub zwrot kosztów rodzicom.
Dyrektor KIS, odnosząc te wskazania do sytuacji gminy, uznał, że do zwrotów, które urząd wypłaca rodzicom dzieci, nie mają w ogóle zastosowania przepisy ustawy o PIT. To oznacza, że nie ma podatku, a gmina nie musi wystawiać rodzicom informacji PIT-11.
Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.768.2020.2.MM