Wyjaśniła to Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w odpowiedzi na zapytanie poselskie.
Poseł, który je zadał, zwrócił uwagę na wątpliwości, jakie wywołało wejście w życie rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2456). Zmieniło ono od 1 stycznia 2021 r. dotychczasową strukturę KAS. Od tego dnia działający na terytorium całego kraju przedsiębiorcy, których roczny przychód (obrót netto) przekracza równowartość 50 mln euro, oraz podatkowe grupy kapitałowe są obsługiwani wyłącznie przez I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Pozostałe wyspecjalizowane urzędy skarbowe (wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia) obsługują m.in. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców zagranicznych (poza osobami fizycznymi), którzy osiągnęli w naszym kraju roczne przychody o równowartości co najmniej 3 mln euro, oraz oddziały i przedstawicielstwa firm zagranicznych.
Posła, który złożył zapytanie, interesowały dwie kwestie. Po pierwsze, jak od początku 2021 r. wyglądają rozliczenia z fiskusem przedsiębiorców zagranicznych, którzy posiadają kilka polskich oddziałów bądź przedstawicielstw. W którym wyspecjalizowanym urzędzie powinny się one rozliczać?
Po drugie, poseł pytał, jak wyglądają rozliczenia z fiskusem urzędów gminy, marszałkowskich i starostw powiatowych, które zatrudniają pracowników. Powinny być one traktowane jak pracodawca odrębny od właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Powstaje więc pytanie, czy powinny potrącać zaliczki na PIT i składać deklaracje do dotychczasowych lokalnych urzędów, czy też do wyspecjalizowanej skarbówki.
W odpowiedzi szefowa KAS wyjaśniła, że jeśli firma zagraniczna utworzyła w Polsce kilka oddziałów bądź przedstawicielstw będących oddzielnymi bytami prawnymi, to każda z tych jednostek powinna rozliczać się z PIT w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres swojej siedziby.
Wyjaśniła też, że jeśli pracownik samorządowy jest zatrudniony np. w urzędzie gminy, to jego pracodawca powinien nadal składać deklaracje podatkowe do zwykłego lokalnego urzędu skarbowego. Urząd jako pracodawca powinien być bowiem traktowany odrębnie od jednostek samorządu terytorialnego (np. gmin), o których mowa jest w rozporządzeniu z 28 grudnia 2020 r.
Odpowiedź Magdaleny Rzeczkowskiej, szefowej KAS, z 11 lutego 2021 r. na zapytanie poselskie nr 2863