Zakup urządzenia do oczyszczania i jonizacji powietrza pomagającego w podstawowych czynnościach życiowych osoby z niepełnosprawnością z ogólnego stanu zdrowia można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Z pytaniem wystąpiła kobieta, która tłumaczyła, że oprócz dotychczasowych schorzeń współistniejących zaczęła cierpieć również na bezdech senny oraz ma początki śródmiąższowej choroby płuc. W 2020 r. ze względu na epidemię nie korzystała z rehabilitacji i pogorszył się stan jej zdrowia. Poszukując terapii i urządzeń ułatwiających codzienne czynności życiowe, natrafiła na system oczyszczania i jonizacji powietrza, który usuwa do 99,9 proc. zanieczyszczeń w pomieszczeniach mieszkalnych. Chcąc ulżyć swoim problemom oddechowym i alergicznymi, podatniczka kupiła to urządzenie.
Chciała się jednak upewnić, że może odliczyć wydatek na to urządzenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej. We wniosku o interpretację podkreślała, że wspomaga ono podstawowe czynności życiowe, czyli oddychanie, i ma ścisły związek z jej chorobami.
Z jej stanowiskiem zgodził się dyrektor KIS. Powołał się przy tym na art. 26 ust. 7a ust. 3 ustawy o PIT. Przepis ten pozwala na odliczenie wydatków na indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, jeżeli są one niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych.
Dyrektor zastrzegł, że kobieta może odliczyć wydatek pod warunkiem, że urządzenie faktycznie ma na celu ułatwienie jej wykonywania czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i może wykazać to np. zaświadczeniem wystawionym przez lekarza specjalistę.
Warunkiem skorzystania z ulgi jest też posiadanie dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatku, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.
Interpretacja dyrektora KIS z 12 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.784. 2020.2.MM