Jeśli podatnik zameldowany przez rok w domu nabytym przed końcem 2008 r. sprzeda go z gruntem i innymi budynkami, nie zapłaci PIT.
Skarżąca przejęła w 2007 r. w spadku działkę z budynkiem mieszkalnym, garażem i budynkiem gospodarczym. Od lipca 2007 r. do lutego 2009 r. była tam zameldowana, po czym zbyła nieruchomość. Złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie, zgodnie z którym uzyskany przychód jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż przed datą transakcji była zameldowana w sprzedanym domu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
Kobieta zapewniła tym samym, że spełniła warunki niezbędne do skorzystania z ulgi meldunkowej w PIT, która obowiązywała do końca 2008 r. (dla jej zastosowania liczy się dzień nabycia nieruchomości). Polega ona na tym, że podatnicy, którzy byli zameldowani przez co najmniej 12 miesięcy w nieruchomości przed jej zbyciem i ją sprzedają, nie mają obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Spór dotyczył tego, czy ulgą objęty jest jedynie przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego, czy też innych powiązanych budynków.