Nowe technologie uwzględniane w zeznaniu PIT to wiedza technologiczna, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych.
Wielu podatników – osób fizycznych – wiążę ulgę na nowe technologie z możliwością pomniejszenia dochodu o wydatki na zakup np. nowoczesnego sprzętu elektronicznego. Przykładowo jedna z czytelniczek pyta, czy korzystając z tej ulgi, można w rocznym PIT uwzględnić zakup laptopa.
Podobnych pytań jest więcej. Tymczasem zupełnie inny jest krąg adresatów ulgi oraz wydatki nią objęte. Lech Janicki, ekspert podatkowy w ECDDP – tłumaczy, że realna możliwość skorzystania z ulgi na nowe technologie jest w istotny sposób ograniczona.
– Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. poniesionych na ten cel wydatków mają jedynie podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą – podkreśla Lech Janicki.
Natomiast pod pojęciem nowych technologii należy rozumieć wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat.
– Co więcej, wymogi te muszą być potwierdzone opinią niezależnej od podatnika jednostki naukowej – mówi Lech Janicki.

46 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Opinię mogą wydać jednostki w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615).
Lech Janicki zwraca też uwagę, że podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii.
Tym samym skutkować będzie także ogłoszenie przez przedsiębiorcę upadłości obejmującej likwidację majątku, postawienie w stan likwidacji albo otrzymanie zwrotu wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.