Przychodem pracownika nie jest tylko ta część składki, która dotyczy niezbędnych kosztów leczenia za granicą. Od reszty wykupionej przez pracodawcę polisy powinna być potrącona zaliczka na podatek dochodowy – stwierdził dyrektor KIS.
Z pytaniem zwróciła się firma, która wykupuje dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracownikom wyjeżdżającym w zagraniczne podróże służbowe. Spytała, czy dla pracownika jest to przychód i czy w związku z tym powinna ona – jako płatnik – potrącić zaliczkę na podatek dochodowy.