Zakwaterowanie w miejscu budowy wiąże się z niedogodnością wykonywanej pracy, a nie żadnym przysporzeniem. Nie ma więc zaliczek na PIT od nadwyżki świadczenia ponad 500 zł miesięcznie – orzekł WSA w Warszawie
Nie przekonały go argumenty fiskusa, który powołał się na najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnej sprawie – z 29 listopada 2018 r. (sygn. akt II FSK 799/18). Sąd kasacyjny stwierdził wtedy, że wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie noclegów zatrudnionym w miejscu wykonywania przez nich pracy (z wyłączeniem podróży służbowej), stanowią przychód, od którego należy potrącić zaliczkę na PIT, gdy wartość świadczenia przekracza 500 zł miesięcznie.
Uzasadniając najnowszy wyrok WSA, sędzia Maciej Kurasz stwierdził jednak, że warszawski sąd zajmował się podobnymi sprawami już wcześniej i zajmował korzystne dla podatników stanowisko. Jako przykład podał wyrok z 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 2629/11), utrzymany w mocy przez sąd kasacyjny.