Dochód polskiego podatnika z tytułu zasiłku dla bezrobotnych przyznanego przez niemiecki urząd podlega opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech, a w Polsce jest zwolniony z opodatkowania. W konsekwencji podatnik nie jest zobowiązany do wykazania tego dochodu w PIT.

Takie jest stanowisko KIS ws. podatkowych skutków poboru zasiłku dla bezrobotnych poza granicami kraju. Sprawa dotyczyła polskiego podatnika, który był zatrudniony na terenie Niemiec w niemieckiej firmie. Po utracie pracy, podatnik uzyskał prawo do niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych, który z kolei przez ponad pół roku trafiał do rodziny podatnika w Polsce, gdzie znajduje się jego miejsce zamieszkania do celów podatkowych. Po tym okresie podatnik podjął pracę w kraju. Kolejnego roku otrzymał informację PIT-11 która obejmowała dochody uzyskane z tytułu świadczenia pracy w kraju, zatrudnienia w Niemczech i pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Czy w związku z powyższym zasiłek dla bezrobotnych przyznany w Niemczech należy wykazać w zeznaniu podatkowym? W tym przypadku zastosowanie ma polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którą dochód opodatkowany jest jedynie w państwie źródła tj. w Niemczech i nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W związku z powyższym nie należy wykazywać tego dochodu w zeznaniu podatkowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy zawartej między Polską i Niemcami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, emerytury i podobne świadczenia lub renty podlegają opodatkowaniu tylko w jednym państwie. W tym przypadku, płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie (w Polsce) z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie (w Niemczech).

Interpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2018 nr 532401/I