Pod koniec kwietnia ogłoszono powstanie AI Chamber – nowej instytucji zrzeszającej startupy, firmy, organizacje i ngos-y AI w Polsce, a docelowo w całym regionie CEE. Za główny cel Izba obrała propagowanie odpowiedzialnego rozwoju AI w Europie Środkowo-Wschodniej i budowę ekosystemu pomiędzy organizacjami pozarządowymi a sektorem prywatnym. Instytucja będzie reprezentować interesy członków w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej i samorządowej, Unią Europejską oraz organizacjami pozarządowymi na całym świecie. Jednym z pierwszych zadań AI Chamber będzie wypracowanie wspólnego stanowiska firm wobec dostosowania regulacji krajowych do europejskiego rozporządzenia AI Act.

- Będziemy monitorować procesy legislacyjne i brać udział w konsultacjach, tak aby mieć realny wpływ na kształt prawa. Chcemy mieć swój wkład w proaktywne działania w kontekście rozwoju AI w ramach krajowej gospodarki cyfrowej i z perspektywy strategicznych decyzji rynkowych. – zaznacza Tomasz Snażyk,prezes zarządu Izby.

ikona lupy />
fot. materiały prasowe

AI Chamber łączy siły innowatorów

Autorzy badania „Unlocking the power of AI” z Deloitte szacują, że do 2025 r. sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe przyniosą wartość biznesową o wartości 4,4 biliona dolarów.[1] Według raportu „The State of Generative AI in the Enterprise” przeprowadzonego na ponad 2800 światowych firm już prawie 80% liderów biznesowych spodziewa się transformacji swojej firmy i branży w wyniku wdrożenia generatywnej AI w ciągu najbliższych 3 lat. Aż 78% ankietowanych dostrzega potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych dotyczących sztucznej inteligencji.Co więcej, 72% badanych dostrzega też potrzebę zacieśnienia globalnej współpracy w celu zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju wszystkich systemów i technologii opartych na sztucznej inteligencji.[2]

Uważnie obserwujemy sytuację i wiemy, że to kluczowy moment na „połączenie sił” w ramach organizacji takiej jak AI Chamber. Pragniemy znaleźć swoje miejsce na rynku i oddolnie wspierać, zrzeszać, edukować i rozwijać ekosystem AI w Polsce i CEE. – komentuje prezes AI Chamber.

ikona lupy />
fot. materiały prasowe

Badanie Izby AI wśród MŚP

Z badań zleconych przez AI Chamber a przeprowadzonych na MŚP-ach w czterech krajach (Polska, Estonia, Czechy, Rumunia)wynika, że prawie 60% firm, które wykorzystują AI, zaczęło korzystać z tych technologii w ciągu ostatnich dwóch lat, a ponad 40% firm przewiduje pozytywne skutki finansowe będące rezultatem wdrożenia rozwiązań AI, takie jak wzrost przychodów i redukcja kosztów.

Dla wielu podmiotów poważnym zmartwieniem jest zastępowanie pracowników sztuczną inteligencją. Priorytetem powinna być edukacja w zrozumieniu rozwojowego charakteru AI. AI powinna wspierać pracowników, zwiększać ich efektywność i produktywność pracy, a nie być sposobem eliminacji kosztów.Dlatego też Izba będzie wspierać budowę piaskownic regulacyjnych na szczeblu krajowym (wskazanych przez AI Act) oraz działania wyrównujące szanse małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zasobów niezbędnych do implementacji AI. – podkreśla Tomasz Snażyk, zapowiadając na przełomie maja i czerwca publikację pełnego raportu z badania roli AI w MŚP w kilku krajach europejskich.

ikona lupy />
fot. materiały prasowe

W najbliższych miesiącach izba – pod marką AI Chamber – planuje rozwijać się w kolejnych krajach CEE. W planach ma m.in. zorganizowanie międzynarodowego okrągłego stołu, poświęconego kluczowym wnioskom z raportu i poszukiwaniu rozwiązań – w stolicy jednego z krajów CEE zaangażowanego w badania, a także publikacje raportów nt. edutechu, medtechu i zarządzania sztuczną inteligencją.

[1] https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/focus/cognitive-technologies/ai-and-machine-learning.html

[2] https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/state-of-generative-ai-in-enterprise.html