Podczas Kongresu Nowej Mobilności 2022 w Łodzi EIT InnoEnergy oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych podpisały porozumienie o utworzeniu EBA Academy Polska, której celem będzie szkolenie kadr sektora bateryjnego

EIT InnoEnergy, jako jeden z największych na świecie inwestorów w innowacje w obszarze zrównoważonej energii, otrzymało od Komisji Europejskiej zadanie stworzenia EBA Academy przy współpracy z krajami członkowskimi. EBA Academy powstała w ramach European Battery Alliance, które skupia ponad 700 partnerów w całym łańcuchu wartości, od wydobycia surowców po recycling. Program działa już w kilku krajach Unii Europejskiej, takich jak Francja, Hiszpania czy Niemcy. W 2021 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy z rządem węgierskim, a w tym roku – z rumuńskim. Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w branży magazynowania energii oraz powiązanych z nimi sektorów.

– Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie oraz piąte na świecie pod względem produkcji ogniw litowo-jonowych. Wyprzedzają nas tylko Chiny, Korea Płd., USA i Japonia – mówił na Kongresie Nowej Mobilności 2022 Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. – W naszym kraju są lub będą wytwarzane również liczne komponenty powiązane, w tym m.in. elektrolit, folia miedziana, separatory, katody, a także całe akumulatory trakcyjne do pojazdów elektrycznych. Funkcjonujące wcześniej fabryki przyciągają kolejne inwestycje. Jednak inne państwa również rozwijają swój potencjał, więc jeżeli Polska chce utrzymać wiodącą pozycję w tym kluczowym dla nowej mobilności obszarze, musi dysponować wykwalifikowanymi kadrami. PSPA zaangażowało się w projekt EBA Academy Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów. Wierzymy, że jest to inicjatywa, która przyczyni się do wzmocnienia krajowego łańcucha wartości sektora bateryjnego – mówił Maciej Mazur.

W dyskusjach i prelekcjach podczas kongresu o tym, jak zwiększyć potencjał Polski w sektorze akumulatorów li-ion, podwyższyć kompetencje kadr w tym obszarze czy też rozwijać potencjał w zakresie recyklingu i reusingu, wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, przemysłu, podmiotów wspierających biznes, świata nauki, firm doradczych oraz organizacji pozarządowych.

Wiele miejsca poświęcono problemowi podnoszenia kwalifikacji kadr w Polsce. Podkreślano, jak ważne jest zacieśnianie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym oraz to, że programy nauczania zawodowego i inżynierskiego powinny koncentrować się na nauce myślenia zintegrowanego i procesowego. Pomocne może się tu okazać kształcenie dualne, pozwalające na zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

– Elektromobilność to bardzo złożony, wielopłaszczyznowy trend, dlatego do wyspecjalizowania się w tej dziedzinie najbardziej odpowiednie są studia wyższe. Kierunkowa edukacja powinna się jednak zaczynać już na etapie szkoły średniej – oceniał prof. dr hab. inż. Jacek Dybała, prodziekan ds. rozwoju i nauki Wydziału SiMR Politechniki Warszawskiej.

Uczestnicy debat byli zgodni, że polska administracja publiczna powinna zwielokrotnić wysiłki sprzyjające lokowaniu kolejnych inwestycji branży bateryjnej. Ilona Antoniszyn, Head of Group Office, Government Relations and Public Policy w Volkswagen Group Polska, podkreśliła, że większość produkcji przemysłu motoryzacyjnego w Polsce jest związana z podzespołami do samochodów spalinowych.

– Obecnie w Europie poszukiwana jest lokalizacja dla 25 projektów bateryjnych. Musimy stworzyć wystarczająco atrakcyjne warunki, by przyciągnąć te inwestycje do Polski. Niestety, branża znajduje się w permanentnym kryzysie. W związku z brakiem dostępności niezbędnych podzespołów nasze zakłady wstrzymują produkcję. Potrzebujemy większej elastyczności w zakresie czasu pracy i wdrożenia odpowiednich zmian legislacyjnych – powiedziała.

Z kolei dr hab. Joanna Kulczycka z Akademii Górniczo-Hutniczej wskazała, że kompleksowe kształcenie przyszłych pracowników sektora bateryjnego wymaga zacieśnienia współpracy pomiędzy środowiskami akademickim a biznesowym.

Nie ma wątpliwości, że rozwój sektora magazynowania energii w Polsce będzie oznaczał wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w obszarze projektowania, produkcji, rozwoju czy też testowania baterii.

Stąd ogromne znaczenie takich inicjatyw jak EBA Academy, która łączy wiedzę merytoryczną z praktycznym doświadczeniem naukowców, przedsiębiorców, firm, liderów myśli i kluczowych graczy z wielu krajów w jednej, kompleksowej ofercie usług edukacyjnych. Program obejmuje moduły nauczania online, szkolenia stacjonarne oraz laboratoria.

– EBA Academy będzie pełnić kluczową rolę w szybkim rozwoju europejskiego sektora bateryjnego oraz szeroko rozumianej elektromobilności. Ryzyko braku odpowiedniej i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej może skutkować milionami euro strat, które będą spowodowane opóźnieniami w rozpoczęciu produkcji – przekonywał Diego Pavia, CEO EIT InnoEnergy.

Dr Grzegorz Ombach, Head of Disruptive R&T, Senior Vice President w Airbus stwierdził, że w ciągu 10 lat rynek akumulatorów zwiększy się 50 razy, o ile spełnione zostaną ku temu warunki, głównie dotyczące zapewnienia dostępu do zielonej energii, kadr oraz zoptymalizowanego prawa.

– Europa jest na dobrej drodze, aby do 2025 r. stać się drugim co do wielkości producentem akumulatorów na świecie, produkując ich wystarczająco dużo, aby zaspokoić potrzeby naszego sektora motoryzacyjnego. Jednak bez odpowiednich umiejętności będzie to trudne do osiągnięcia. Do 2025 roku EBA Academy ma pomóc w wyszkoleniu około 800 tys. osób potrzebnych w branży – podsumowywał Marcin Wasilewski, dyrektor zarządzający EIT InnoEnergy Central Europe.

Fot. materiały prasowe
Fot. materiały prasowe