Sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński proponuje projekt ustawy dotyczący rozwoju e-administracji. Celem zmian jest usprawnienie działań administracji oraz udostępnienie nowych e-usług dla obywateli - poinformowała w czwartek Cyfryzacja KPRM.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych rządu. Jak podała Cyfryzacja KPRM, najważniejsze propozycje projektu to skuteczne zarządzenie dokumentacją, lepsza weryfikacja tożsamości, wideoweryfikacja przy uzyskaniu podpisu elektronicznego oraz utworzenie pięciu nowych e-usług w obszarze spraw obywatelskich.

"Zależy nam, aby Polacy możliwie najwięcej spraw urzędowych mogli załatwiać szybko, wygodnie i bezpiecznie bez wychodzenia z domu. Dlatego proponujemy rozwiązania kompleksowe, od udostępniania nowych usług elektronicznych aż do zapewnienia elektronicznego zarządzania dokumentacją. Pracujemy nad tym, aby nasze e-usługi były proste i intuicyjne. Wszystko po to, by mogły z nich korzystać także osoby dopiero stawiające swoje pierwsze kroki w internecie" - podkreślił Cieszyński, cytowany w komunikacie.

Pięć nowych e-usług, które przewiduje projekt, pozwoli m.in. rozwiedzionemu małżonkowi złożyć oświadczenie online o powrocie do wcześniejszego nazwiska, a narzeczonym - złożyć online zapewnienia o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego.

Kolejna e-usługa umożliwi wniesienie wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Cudzoziemiec będzie mógł natomiast złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy sporządzi w postaci elektronicznej załącznik, który wypełnia podmiot powierzający mu pracę i który jest dołączany do wniosku.

Jak przekazano w komunikacie, projekt wprowadzi obowiązek elektronicznego zarządzania dokumentacją przy realizacji zadań publicznych. Podmiotom publicznym udostępnione zostanie darmowe narzędzie w postaci EZD RP. System ten umożliwi wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu rozstrzygania spraw, a także tworzenie, gromadzenie oraz archiwizowanie dokumentacji w formie elektronicznej.

Konieczność następnej zmiany, czyli lepszej weryfikacji tożsamości, według Cyfryzacji KPRM wynika z ostatnich częstych prób podszywania się pod inne osoby przy użyciu fałszywych dowodów osobistych. "W całym ubiegłym roku zanotowano 4 384 przypadki posłużenia się podrobionym dokumentem tożsamości, w bieżącym roku jest ich już 1 124" - podkreślono. Projektowane przepisy określą więc warunki, na jakich podmioty w sektorze prywatnym będą mogły zweryfikować zgodność fotografii zawartej w dowodzie osobistym z fotografią przechowywaną w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Projekt umożliwi też stosowanie nowej metody zdalnej weryfikacji tożsamości. "Dotyczy to np. osób, które w czasie pandemii nie mogły osobiście stawić się w urzędzie. Pozwoli to na zdalne potwierdzenie tożsamości na podstawie wizerunku wnioskodawcy zarejestrowanego w drodze teletransmisji danych pochodzących z dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Przy użyciu tej metody zainteresowani będą mogli nabyć m. in. kwalifikowany podpis elektroniczny, który może być wykorzystywany zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez pracowników administracji" - wyjaśniła Cyfryzacja KPRM.

Rząd ma przyjąć ten projekt w tym kwartale.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska