„W najbliższym czasie” – odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdy pytamy, kiedy trafi do konsultacji projekt ustawy wprowadzającej unijną dyrektywę o prawach autorskich i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Resort dodaje, że „projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych, a jego przyjęcie przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał 2022 r.”.
Podobne zapewnienia padają jednak od dawna, a czas mija. 7 czerwca ub.r. minął też termin wyznaczony na implementację dyrektywy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.