Sam hackathon jest swego rodzaju wyzwaniem dla uczestników. W określonym czasie muszą oni stworzyć rozwiązanie na jeden z zadanych wyzwań. Podczas CuValley Hack 2021, organizator wyznaczył trzy bloki tematyczne: Analiza danych maszyn SMG, Stabilizacja pracy pieca zawiesinowego i Predykcja wystąpienia wstrząsów.

W wydarzeniu, które odbyło się 11-13 czerwca, udział wzięło blisko 300 uczestników, którzy po podzieleniu się w grupy, kodowali nieustannie przez 40 godzin. W efekcie ich pracy powstały 53 projekty.