Z raportu „Mobilny konsument w świecie mobilnego internetu” przygotowanego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych wynika, że już co piąty polski internauta korzysta z sieci za pomocą smartfonów. I to korzysta coraz bardziej aktywnie. Ponad połowa posiadaczy smartfonów wykorzystuje je do łączenia się z siecią co najmniej kilka razy w tygodniu. Ale nie tylko do szybkiego sprawdzenia wspomnianej poczty i portali społecznościowych.
Coraz częściej wykorzystywane są one także do konsumowania mediów. Około połowy internautów czyta za ich pomocą gazety, słucha radia, a nawet ogląda filmy. Jeden na trzech zaś przy ich użyciu dokonuje operacji bankowych, a co piąty używa sprzętu do zakupów, dokonywania różnego rodzaju opłat czy kupowania elektronicznej muzyki.