Mikro, małe i średnie firmy mogą z pomocą państwa zadbać o większe bezpieczeństwo informatyczne. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) rusza z programem certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla biznesu, w ramach którego będzie można uzyskać certyfikat „Firma bezpieczna cyfrowo”.

Zgodnie z zapowiedziami resortu każda firma będzie mogła zdiagnozować swoje mocne i słabe strony w zakresie cyberbezpieczeństwa za pomocą specjalnego kwestionariusza. Na jego podstawie zostanie przygotowany sprofilowany poradnik zawierający konkretne rekomendacje i zalecane działania.

Dzięki udziałowi w programie przedsiębiorcy uzyskają m.in. pomoc w uruchomieniu firmowego adresu e-mailowego zabezpieczonego przed cyberatakami, rekomendacje dotyczące płatności elektronicznych oraz zasad prawidłowego korzystania ze środków identyfikacji elektronicznej, np. z profilu zaufanego. Łatwiejsze będzie także korzystanie z elektronicznych usług administracji publicznej, np. Urzędu Skarbowego, Konta Przedsiębiorcy w CEIDG i ZUS.

Program jest wspólną inicjatywą MRiT, kancelarii premiera i NASK (państwowego instytutu badawczego). Jak wskazuje MRiT, wpisuje się on w ramy wyznaczone przez ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2022 r. poz.1863) oraz w politykę Rady UE wyrażoną w dokumencie ,,Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r.

W pierwszym etapie (I kw. 2023 r. – I kw. 2024 r.) planuje się uruchomienie pilotażu. Weźmie w nim udział ok. 2 tys. przedsiębiorców. W kolejnym kroku, po analizach i optymalizacji działań, program zostanie rozszerzony na pozostałych chętnych.

Po wdrożeniu wszystkich zaleceń i przeprowadzeniu audytu weryfikującego przedsiębiorcy będą mogli uzyskać specjalny certyfikat i znak ,,Firma bezpieczna cyfrowo”. W brytyjskim programie Cyber Essentials, na którym jest wzorowane polskie rozwiązanie, certyfikat jest wydawany na rok. Okres ważności certyfikatu w Polsce nie jest jeszcze znany.©℗