Konkurencja w gospodarce jest bardzo duża i z każdym rokiem rośnie. Szczególnie widać to podczas przetargów i aukcji elektronicznych, których wygranie staje się coraz trudniejsze. Taki stan rzeczy niesie za sobą konieczność ciągłego rozwoju firmy. Tak, jak TECHBUD-TORUŃ, który nieustannie wdraża coraz bardziej nowoczesne rozwiązania, szkoli swoich pracowników, a przede wszystkim robi wszystko, aby marka przedsiębiorstwa była postrzegana jako profesjonalny i godny zaufania partner w biznesie.

Utrzymanie najwyższych standardów realizowanych prac zapewniają wdrożone systemy jakości w zakresie zarządzania, procesów produkcji oraz spawalnictwa. Co więcej, TECHBUD-TORUŃ stara się wyróżniać nie tylko jakością wykonywanych prac, ale także jako uczciwy i rzetelny wykonawca.

Najwyższym priorytetem jest zawsze zadowolenie klientów, które jest dowodem na to, że systematyczna oraz wytrwała praca nad szeroko pojętą jakością usług przynosi efekty w postaci lojalności klientów, wzmocnienia pozycji finansowej firmy oraz pozyskiwania i dalszego rozwijania utalentowanych pracowników.

Jako firma usługowa, TECHBUD-TORUŃ dostrzega konieczność nieustannych inwestycji. Chce poszerzać zaplecze sprzętowe, tak aby móc zapewniać swoim klientom jak najszerszy zakres wyspecjalizowanych usług. Jednak najważniejszymi inwestycjami są te w zasoby ludzkie. Głównym celem jest nie tylko pozyskiwanie nowych, utalentowanych pracowników, ale również dbanie o doskonalenie zawodowe tych, którzy są w firmie od wielu lat. Praca z wartościowymi osobami, fachowcami w swoim zawodzie, z których każdy wnosi do zespołu coś, co sprawia, że wzajemnie się uzupełniają, stanowi intrygującą mieszankę prowadzącą do wyznaczonego celu.

Utrzymanie najwyższych standardów realizowanych prac zapewniają wdrożone systemy zarządzania wg norm PN-EN ISO 9001, 14001 i 45001 (zintegrowany system zarządzania), PN-EN 1090 (zakładowa kontrola produkcji) oraz PN-EN ISO 3834 (wymagania spawalnicze). Gwarantują to również posiadane decyzje wydane przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego uprawniające do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych oraz rurociągów technologicznych.

Firma rozwija się tak, aby stawać się jeszcze bardziej nowoczesnym i konkurencyjnym partnerem dla obecnych i przyszłych inwestorów.Wyznaczone cele i plany ułatwiają osiąganie misji i długoterminowej wizji. Są one podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa, dzięki czemu klarowny jest obraz drogi, jaką trzeba podążać, by coś osiągnąć. Wyznaczanie strategicznych celów jest niezwykle ważne dla zachowania sensu tworzenia firmy i jej aktywnego działania na rynku. To najlepsza metoda określenia dokąd zmierza firma i sposobu dotarcia tam.

Reasumując, wśród najważniejszych celów przedsiębiorstwa należy wymienić maksymalizację zysku, a następnie maksymalizację sprzedaży, co jest ze sobą ściśle powiązane. Zasadniczą funkcją każdej firmy jest także przetrwanie na rynku, zatem w następnej kolejności należy również wspomnieć o stabilizacji przychodów i utrzymaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia.

Robert Czubak