Założona w 2018 r. firma SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL początkowo zajmowała się szkoleniami BHP, outsourcingiem oraz organizacją dedykowanych kursów w projekcie POWER. Obecnie oferuje kompleksowe usługi dla firm z zakresu bezpieczeństwa pracy i systemu HACCP do celów sanitarnych.

Szczegółowa oferta firmy obejmuje:

1. Udzielanie szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego i okresowego wraz z wydaniem zaświadczenia.

2. Bieżące kontrolowanie ważności szkoleń okresowych BHP, profilaktycznych badań lekarskich oraz realizacji zaleceń i wskazań medycznych.

3. Kontrolowanie zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdzanie zastosowania stanowisk pracy zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Uczestniczenie w organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz wymogami ergonomii.

5. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP, uwzględniając zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi schorzeniami związanymi z środowiskiem pracy.

6. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy i eksponowanie instrukcji w zakładach pracy oraz kontrola ich stanu jakości.

7. Rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

8. Kontrolowanie dat ważności i terminów przydatności gaśnic przeciwpożarowych znajdujących się na terenie zakładów.

9. Kontrolowanie znaków ewakuacyjnych i planów ewakuacji.

Firma na swoje usługi aktualnie oferuje 20-procentową zniżkę od cen rynkowych.

Mateusz Moskwik

Al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 219,
04-028 Warszawa

kom: +(48) 505923469 / +(48) 787048824 / +(48) 535544855

email: lama.travel@wp.pl
www.bhp-szkoleniaonline.pl

Materiały prasowe