Twoja niezależność z Termo-Dom
Media

Fotowoltaika, a właściwie panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Zestaw fotowoltaiczny przyłącza się do aktualnej instalacji elektrycznej budynku. Konsument zyskuje tańszy prąd w swoim gniazdku. Ze względu na niższą cenę prądu, można wykorzystać go do ogrzewania wody i domu. Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej. Rozważając opłacalność instalacji należy pamiętać, że razem z systemem fotowoltaicznym „kupujemy” zapas energii na wiele lat. Od momentu uruchomienia instalacji każdego następnego dnia czerpiemy darmowy prąd ze słońca.

Naprzeciw tym rozwiązaniom wychodzi firma Termo-Dom, na czele z Mariuszem Beldą, Prezesem tej firmy, który wskazuje na wiele czynników, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej: – Model PVaaS, czyli fotowoltaika jako usługa, to kompleksowe zaprojektowanie, zakup sprzętu i wybudowanie, podłączenie do sieci, utrzymanie instalacji fotowoltaicznej, w której partnerzy nie ponoszą żadnych kosztów inwestycji. W Europie Zachodniej dzięki temu rozwiązaniu zmodernizowano PV w tysiącach firm, niestety w Polsce wciąż jest on nowością – mówi prezes Mariusz Belda.

Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie amorficzny, ale krystaliczny. Panele cienkowarstwowe (CIGS) powstają przez napylenie cienkiej warstwy miedzi, indu, galu, selenu na powierzchnię szkła lub plastiku i dodaniu elektrod. Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W. W celu maksymalizacji uzyskiwanych efektów, ogniwa łączone są w moduły fotowoltaiczne (grupy ogniw w urządzeniu). Są one najczęściej produkowane w panelach o powierzchni 0,2 – 1,0 m². Ogniwa te przede wszystkim są stosowane w technice kosmicznej. Ich zaletami są bezobsługowość oraz duża żywotność, gwarantowana na 30 lat. W Niemczech znajdziemy instalacje fotowoltaiczne pracujące od 35 lat. Oprócz tego są stosowane jako źródło zasilania samodzielnych urządzeń, np. boi sygnalizacyjnych, świateł drogowych, itp. Zaczynają również docierać do budowli i budynków, zwłaszcza tych oddalonych od sieci energetycznych.

Media

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są również w elektronice użytkowej (kalkulatory, lampy ogrodowe, oświetlanie znaków drogowych), zasilaniu układów telemetrycznych w stacjach pomiarowo–rozliczeniowych gazu ziemnego, ropy naftowej oraz energii elektrycznej, zasilanie automatyki przemysłowej i pomiarowej, a także produkcji energii w pierwszych elektrowniach słonecznych. Ogniwa tego typu wykorzystywane są również w użytku domowym. Mylone są one często z kolektorami słonecznymi, które odróżniają się tym, że przekształcają energię promieniowania słonecznego w ciepło.

– Korzystając z wiedzy i wieloletnich doświadczeń, jesteśmy dostawcą nowoczesnych usług zarządzania energią w przedsiębiorstwach pomagamy firmą oraz właścicielom zwykłych gospodarstw domowych zmierzyć się z trudnymi realiami rynku energii, poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii energetycznych – mówi Mariusz Belda.

Firma Termo-Dom posiada międzynarodowy certyfikat IEC 61215, który określa odporność modułów PV na grad. Panele posiadające IEC 61215 wytrzymują 25-milimetrowe kule gradowe, spadające z prędkością 23 m/s, co odpowiada klasie 2 odporności na grad (5-stopniowa skala używana głównie w krajach zachodnich). Wszystkie panele słoneczne sprzedawane w Polsce i Unii Europejskiej powinny posiadać ten certyfikat, co oznacza, że spełniają ww. normy odporności na gradobicia. Zgodnie z raportem przygotowanym przez TÜV Rheinland, opracowanym na podstawie danych zebranych z działających farm fotowoltaicznych, ocenia się, że statystycznie pioruny, burze i gradobicia powodują spadek mocy zaledwie w przypadku 10 proc. modułów elektrowni i mogą obniżać całkowitą moc systemu o mniej niż 1 proc.

– Wiedzę i kapitał pozyskany ze szwajcarskiego funduszu infrastrukturalnego SUSI Partners lokujemy w projektach budowy farm fotowoltaicznych i samodzielnych systemów zapewniających prąd w firmach, przenosząc do Polski lata doświadczeń zdobytych podczas realizacji przedsięwzięć w całej Europie. Obecnie mogę zdradzić, że finalizujemy kontrakty w Austrii oraz na Ukrainie, co istotnie przyczyni się do rozwoju naszej firmy, dzięki czemu będziemy mogli stać się niekwestionowanym liderem na Polskim rynku – podkreśla Prezes Termo-Dom.

Świadomość ekologiczna wzrasta, a tym samym ludzie chcą zużywać energię lepiej, mądrzej, a jednocześnie chcą zmniejszyć swoje rachunki. Dzięki kolejnym programom gwarantującym dofinansowanie, jak na przykład „Mój prąd”, wiele osób instaluje panele fotowoltaiczne na swoich dachach i przy swoich domach.

Rynek energii słonecznej stanowi część rynku odnawialnych źródeł energii (OZE). Rozwija się on dość dynamicznie, a ilość mocy zainstalowanej w systemach fotowoltaicznych w Polsce i na świecie ma tendencję wzrostową. Ma na to wpływ przede wszystkim Unia Europejska i jej wymogi stawiane wobec Polski. W związku z wymaganiami określonymi przez UE udział odnawialnych źródeł energii w naszym kraju ma wynosić 15 proc. w 2020 roku, co również przyczynia się do zwiększania udziału energii elektrycznej z OZE. Na przestrzeni kilku lat (2013-2016) obserwuje się olbrzymi rozwój fotowoltaiki w kraju z 2,1 MW do 219,2 MW. W połowie 2017 roku łączna moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych wynosiła 300 MW. Stanowiło to 3,5 proc. z całości uzyskanej energii z odnawialnych źródeł. Bardzo dużo powstających inwestycji opiera się na instalowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Są to przydomowe źródła energii odnawialnej. W 2017 roku zainstalowana moc pochodziła z 29 tys. takich instalacji i łącznie wynosiła 180 MW. W 2018 roku podłączono 5 tysięcy mikroinstalacji, których łączna moc wynosiła 32 MW. Szacuje się, że do końca 2020 roku całkowita moc zainstalowana ma wynieść 3,2 GW i tym samym fotowoltaika stałaby się drugą w Polsce technologią OZE, tak jak na świecie.

Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł pozwala na zaoszczędzenie wydatków. Wyprodukowanie jej w nadwyżce, która nie zostanie spożytkowana, daje również możliwości jej sprzedaży i zarobku. Instalacja paneli fotowoltaicznych umożliwia przede wszystkim redukcję wydatków na energię elektryczną, a nawet daje możliwości pozyskania darmowej energii elektrycznej, przy zainstalowaniu odpowiedniej ilości paneli. Dzięki tak stworzonym oszczędnościom, sama inwestycja może się zwrócić w przeciągu 9-10 lat, przy wydajności paneli szacowanej na 30 lat.

W Polsce gospodarstwa rolne coraz częściej wspomagają się fotowoltaiką, aby zredukować koszty energii elektrycznej. Panele można montować na budynkach gospodarczych i na nieużytkach rolnych (w terenie). Można też zakładać je na dachach budynków inwentarskich (oborach, chlewniach, kurnikach), a wytworzony prąd wykorzystywać do ich oświetlania zewnętrznego i wewnętrznego oraz do zasilania maszyn i robotów pracujących w budynku. Jeżeli energia zostanie wyprodukowana w nadmiarze, to rolnik może ją sprzedać. Jest to też dodatkowym zabezpieczeniem w razie strat plonów czy zwierząt, ale może stanowić także alternatywę dla hodowli zwierząt lub uprawy ziemi. Na świecie istnieją farmy słoneczne, będące głównym źródłem dochodu dla inwestorów, którzy je zainstalowali. Dzięki takim możliwościom zwiększa się liczba osób inwestujących w instalacje OZE, w tym w systemy fotowoltaiczne, a objęcie ich przez państwo dofinansowaniami czy ulgami zwiększa możliwości inwestycyjne.

Przy wyborze mocy paneli fotowoltaicznych trzeba dokładnie przeanalizować rachunki za energię elektryczną. Pozwoli to na obliczenie zużywanej rocznie energii, co umożliwi dobranie odpowiedniej mocy instalacji, która wyprodukuje ilość energii odpowiadającą rocznemu zużyciu. W tych wszystkich aspektach warto zaufać profesjonalistom, a niewątpliwie jest nim poznańska firma Termo-Dom.
Marcel Sokół