Ostatnie wydarzenia związane z pandemią Covid-19 skłoniły przedsiębiorców do licznych refleksji, zwłaszcza w zakresie optymalizacji różnorodnych procesów w firmach – co zmienić, ulepszyć, zabezpieczyć, na czym zaoszczędzić. Naprzeciw tym zagadnieniom wychodzą systemy mające usprawnić dotychczasowe funkcjonowanie i przenieść działalność do świata cyfrowego.

Tempo zmian rynkowych i technologicznych wpływa w fundamentalny sposób na działalność firm, także w Polsce. Mają one do dyspozycji coraz większe ilości danych, oczekują szybkich i trafnych wniosków oraz pomysłów na poprawę efektywności funkcjonowania organizacji. W innowacyjnych przedsiębiorstwach korzystanie z nowych technologii pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej.

Niestety większość dostępnych rozwiązań, mających na celu poprawę efektywności w firmie skupia się na wybranych obszarach jej funkcjonowania. Idealnym rozwiązaniem byłoby połączenie tych wszystkich rozwiązań w jeden, spójny system, który nie wymagałby wielogodzinnych analiz przedwdrożeniowych i kosztownych szkoleń pracowników, jednocześnie będąc przyjaznym dla portfela przedsiębiorcy.

Katowicka spółka Iconity, w odpowiedzi na realne potrzeby MŚP, opracowała system typu all-in-one, który kompleksowo wspomaga zarządzanie wszystkimi obszarami działania firmy. Icon24™ umożliwia pracę zdalną, pomaga automatyzować procesy, sprawnie zarządzać zadaniami i wszystkimi zasobami. Przede wszystkim pomaga gromadzić i analizować dane co sprzyja skutecznemu zarządzaniu, optymalizacji kosztów oraz wspiera zrównoważony rozwój. Jest dostępny w modelu SaaS, dzięki czemu przedsiębiorcy inwestują niewielkie środki w uruchomienie i utrzymanie systemu. Dedykowany jest on głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą lepiej kontrolować zyski, niwelować straty oraz mieć kontrolę nad firmą z każdego miejsca na ziemi.

M.S.

Więcej informacji:
www.icon24.pl