Zaledwie 10 lat potrzebowała Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka, żeby zrzeszyć ze sobą aż 530 producentów z różnych stron Polski, tym samym stając się największą tego typu organizacją w kraju. Mleko stąd trafia do czterech największych mleczarni w Polsce i Niemczech.
Reklama

Początki działalności spółdzielni nie należały do najłatwiejszych, rolnicy, po niemiłych doświadczeniach z poprzednimi organizacjami tego typu, byli nieufni. Mieli wątpliwości, czy powołanie strzeleckiej spółdzielni ma szansę na powodzenie. Nowopowstający podmiot miał zapewniać swoim członkom cenę rynkową za dostarczone mleko, umowy z najlepszymi mleczarniami w Polsce, a także możliwość korzystania z programów kierowanych do grup producentów rolnych. W 2005 r. Grupie udało się zrzeszyć dwudziestu, wtedy jeszcze pełnych obaw producentów, dzisiaj jest ich pół tysiąca, a SSPM jest liderem na rynku obrotu mlekiem w Polsce. Dziś zrzesza producentów głównie z województwa lubuskiego, a także z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Nadrzędnym priorytetem spółdzielni jest jakość mleka, dlatego regularnie przechodzi ono specjalistyczne badania przed odbiorem od producenta. Drugim, równie istotnym elementem, jest rozbudowana sieć logistyczna. Dzisiejsza sprzedaż surowca jest na bardzo wysokim poziomie, roczna wartość handlowa wynosi 250 mln zł. Mleko pochodzące z SSPM trafia do liderów polskiego, jak i niemieckiego mleczarstwa. Członkostwo w grupie to zagwarantowany dostęp do rynków zbytu.

Spółdzielnia prosperuje bardzo dobrze, wyróżnia się spośród 80 organizacji tego typu działających na terenie kraju, mimo, że wahania na rynku mleczarskim w ostatnich latach doprowadziły do spadku cen mleka.

Znaczącym osiągnięciem Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka jest sześciokrotne wyróżnienie w Ogólnopolskim Programie Najwyższa Jakość Quality International oraz uzyskanie certyfikatu na produkcję, skup i transport mleka surowego wg niemieckiego standardu VLOG – bez technik genetycznych.