Media

W okresie ponad sześciu dekad istnienia Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, górnictwo i hutnictwo cynku i ołowiu poddane było wielu procesom modernizacyjnym, poprawiającym efektywność, zarówno wydobycia, jak i odzysku metali oraz wytwarzania na ich bazie produktów rynkowych, odpowiadających stale rosnącym wymaganiom. Coraz większe znaczenie ma minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego recyklingu.

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A specjalizują się w wydobyciu rud cynkowo-ołowiowych i produkcji cynku elektrolitycznego. Właścicielem firmy jest Stalprodukt S.A – firma notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

ZGH „Bolesław” S.A., wraz z wchodzącą w skład grupy Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., są wyłącznym producentem cynku w obszarze obejmującym Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i Austrię. Wartość oferowanych na tych rynkach stopów cynkowniczych i czystego cynku przekracza 2 mld zł rocznie.

Tylko w ostatnich 7 latach ZGH przeznaczył blisko miliard złotych na inwestycje pozwalające na zmaksymalizowanie wykorzystania surowców wtórnych do produkcji cynku oraz zwiększenie stopnia odzysku wartościowych metali z przetwarzanych surowców. W realizacji wielu przedsięwzięć ZGH korzysta z szerokiej oferty programów prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jako jedyna firma w Polsce ZGH posiada licencję na utylizację odpadów z hut stali w kierunku wykorzystania zawartego w nich cynku. Produkowany na bazie tego materiału koncentrat cynku stanowi już ponad 20 proc. wsadu do produkcji, a realizowana aktualnie budowa nowej hali elektrolizy ma udowodnić, że możliwe jest istotne zwiększenie tego udziału. Wartość projektu to ponad 97 mln PLN, a wartość dofinansowania z NCBiR to ponad 38 milionów PLN. Innowacją procesową na skalę światową będzie możliwość oparcia produkcji cynku elektrolitycznego w co najmniej 50 proc. o surowce wtórne klasyfikowane dziś jako odpady.

ZGH realizuje również inwestycje skierowane w odzysk innych metali zawartych w przetwarzanych koncentratach. Projekt innowacyjnego wytwarzania koncentratu ze szlamów z procesu ługowania uzyskał dofinansowanie blisko 5 mln PLN, a projekt ponownego przerobu odpadów flotacyjnych ponad 40 mln pożyczki na preferencyjnych warunkach. To tylko wybrane innowacyjne projekty, których realizacja wspierana była przez wymienione instytucje. Wpisują się one w coraz bardziej rozwijającą się gospodarkę w obiegu zamkniętym, którą ZGH realizuje w praktyce.

Andrzej Szary, Członek Zarządu ZGH „Bolesław” S.A.