W 2019 roku Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. obchodzi okrągłą, dwudziestą rocznicę istnienia, ale tradycje zakładu są dłuższe i sięgają lat 60. XX wieku. Na przestrzeni tych dekad firma prężnie rozwijała się, wpisując się mocno w życie regionu.
Reklama

Powstanie zakładu datowane jest na początek 1961 r., kiedy to, jako przedsiębiorstwo państwowe, zajmowało się produkcją wyrobów z drutu, różnego rodzaju palet, skrzynek i koszy transportowych, przeznaczonych dla przemysłu spożywczego oraz chemicznego. Pod koniec lat sześćdziesiątych uruchomiono produkcję rur cienkościennych dla potrzeb wojska i górnictwa. Rozwój produkcji wymusił potrzebę skutecznego zabezpieczenia antykorozyjnego produktów. W związku z tym, w roku 1970 oddano do użytku cynkownię ogniową, gdzie elementy cynkowano metodą zanurzeniową. Była to nowatorska, jak na ówczesne czasy, metoda zabezpieczenia stali przed korozją. W miarę rozwoju technologii i ciągle rosnących potrzeb, zakład powiększał kubaturę wanny cynkowniczej i co się z tym wiąże, jej zaplecze techniczne. Prywatyzacja zakładu w 1999 r. na zawsze odmieniła oblicze firmy. – To wydarzenie, jak również fakt przejęcia 5 lat później od Skarbu Państwa majątku przedsiębiorstwa na własność, pozwoliły zakładowi zacząć pracować na własny rachunek i inwestować w rozwój – mówi Zbigniew Wilczyński, Prezes Zarządu przedsiębiorstwa, i dodaje: – Rozbudowa zakładu, a także nawiązanie ścisłej współpracy i kooperacji, zarówno z firmami polskimi, jak i niemieckimi, holenderskimi i szwedzkimi, wytyczyły naszą ścieżkę rozwoju. Inwestujemy w park maszynowy dostosowany do prowadzonej działalności. Posiadamy własną cynkownię ogniową, której moce przerobowe zabezpieczają produkcję własną oraz pozwalają świadczyć szeroki zakres usług. Zdecydowana część naszych wyrobów trafia na eksport, a wieloletnia współpraca ze stałymi kontrahentami jest potwierdzeniem zaufania i zadowolenia z naszych produktów.

Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. jest znaczącym pracodawcą na lokalnym rynku, zatrudnia około 200 osób. Firma inwestuje nie tylko w modernizację zakładu, ale również w kierunku polepszenia warunków pracy i życia pracowników. Zakład nie jest obojętny na potrzeby innych, przekazuje środki finansowe na cele społeczne dla instytucji i organizacji lokalnych. Niemal od początku istnienia wspomaga Klub Sportowy GKS „Meprozet” Stare Kurowo oraz miejscowe szkoły, przedszkole, Straż Pożarną, PCK oraz różnorakie inicjatywy społeczności lokalnej.

Jak podkreśla Z. Wilczyński: - Spółka chce prowadzić biznes odpowiedzialny społecznie, wrażliwy na potrzeby społeczności lokalnej. Dlatego stara się wspierać różnego rodzaju inicjatywy lokalne, ale także o szerszym zasięgu wspierając PCK, WOŚP, Fundację na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny i wiele innych.


Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko

APLA
Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o.

Głównym obszarem działalności spółki są usługi cynkownicze oraz produkcja konstrukcji stalowych. Segment usług obejmuje cynkowanie ogniowe zanurzeniowe, cynkowanie ogniowe z odwirowaniem – trwały, bezpieczny i ekonomiczny sposób zabezpieczenia stali przed korozją. Drugim z obszarów działalności firmy jest produkcja konstrukcji stalowych hal, palet transportowo-magazynowych, siatek zgrzewanych oraz produktów dla rolnictwa, m.in. paśników, skrzyń do uprawy pieczarek i wyposażenia obór dla bydła mlecznego.