Rozmowa z Bogdanem Szewczykiem, Dyrektorem Generalnym i współwłaścicielem Fabryki Mebli BODZIO, zdobywcą tytułu Siła Osobowości 2019
Reklama

Na jakich cechach powinna opierać się silna osobowość lidera w zarządzaniu firmą?

Lider powinien cechować się odpowiednimi zdolnościami przywódczymi, być dobrym koordynatorem. Nade wszystko musi to być jednak osoba, która potrafi być wizjonerem oraz umieć przewidywać konsekwencje podejmowanych przez siebie decyzji, skutecznie reagując na potencjalne zagrożenia. To wszystko musi bazować na dobrej współpracy z kierownictwem i kadrą współuczestniczącą w procesach decyzyjnych. Pewnych przydatnych cech w biznesie nabiera się wraz z doświadczeniem.

Jak w rodzinnej firmie uzyskać harmonię pomiędzy życiem prywatnym, a efektywnym zarządzaniem biznesem?


W sytuacji naszej spółki, która ma charakter typowo rodzinny, pytanie to nabiera szczególnego znaczenia. Wspólnie z żoną i pięciorgiem naszych dzieci zarządzamy firmą i jesteśmy zaangażowani we wszystkie najistotniejsze procesy związane z jej rozwojem. Biorąc pod uwagę różnorodność i skalę zadań, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, a także zakres czasowy, jaki poświęcamy na nie, niezmiernie ważnym staje się znalezienie złotego środka pomiędzy pracą, a życiem rodzinnym. Wbrew pozorom można osiągnąć taką równowagę chociażby poprzez odpowiedni podział kompetencji i optymalizację organizacji pracy. Nam udaje się skutecznie oddzielać życie zawodowe od prywatnego.

Jaka jest obecna sytuacja firmy na rynku?

Meblarstwo w Polsce to specyficzna branża. Z jednej strony posiada ciągle spory potencjał i relatywnie duże możliwości rozwoju, a z drugiej – silna konkurencja niezwykle ostro weryfikuje pozycję, zwłaszcza największych producentów. Na tym tle sytuacja naszej firmy wygląda całkiem obiecująco. Nadal zachowujemy stabilny kilkuprocentowy wzrost sprzedaży, utrzymując zatrudnienie ponad 2,3 tys. pracowników. Notujemy także systematyczny wzrost nakładów na inwestycje obejmujące infrastrukturę, transport, park maszynowy oraz nowe technologie.

Jakie wyzwania stoją przed marką BODZIO w najbliższej przyszłości?


Kończymy pierwszy etap wymiany pojazdów dostawczych, kolejny planowany jest na najbliższe miesiące. Odnowiony tabor będzie spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i normy czystości emisji spalin. Trwa również ekspansja naszej sieci handlowej. W tym roku oddaliśmy do użytku kilka nowych obiektów, a kolejne są w trakcie realizacji. Biorąc pod uwagę skalę i zakres tych inwestycji już teraz możemy przyjąć, że będzie to jeden z lepszych okresów w historii naszej firmy. Liczymy, że utrzymamy podobną dynamikę w następnych latach.

A jaka jest dalsza polityka rozwojowa firmy?

Opieramy ją na kilku kluczowych kierunkach. To między innymi utrzymywanie wysokich standardów jakości, a także poprawa wydajności, na które bezpośrednio rzutuje modernizacja linii produkcyjnych. Stosujemy przy tym najlepsze, światowej klasy rozwiązania. Ponadto, inwestując w infrastrukturę związaną ze sprzedażą, wpływamy na podnoszenie jakości i zakresu świadczonych przez nas usług. Jesteśmy obecnie na etapie wdrażania nowych form sprzedaży, które będą dodatkowym impulsem rozwoju firmy. Rynek krajowy pozostaje nadal głównym polem naszej aktywności i robimy wiele, aby utrzymać na nim stabilną pozycję.

Rozmawiała Magdalena Tułecka