Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza ponad 12,5 tys. członków, a w jej zasobach zamieszkuje blisko 30 tys. zabrzan. Spółdzielnia jest przykładem tego, jak zarządzanie tak dużą strukturą może być niezwykle sprawne.
Media

Wszystkie zasoby zgrupowane są w sześciu samodzielnych administracjach, zarząd natomiast skupia się na podejmowaniu strategicznych decyzji i realizacji rocznych oraz 3-letnich planów gospodarczo-finansowych, uchwalanych przez Radę Nadzorczą. Taki system pracy sprawdza się już od wielu lat, zapewniając stabilny, bezpieczny rozwój oraz sprawne i skuteczne zarządzanie. Obecnie spółdzielnia zarządza 214 budynkami wielorodzinnymi, z ponad 12-tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni ponad 603 tys. m2, 14 pawilonami handlowo-usługowymi, 132 lokalami użytkowymi, a także ponad 700 garażami.

Jak podkreśla Włodzimierz Bosowski, Prezes Zarządu ZSM: – Na bieżąco inwestujemy w nowe, energooszczędne i bardziej przyjazne dla środowiska technologie. Jest to doceniane nie tylko przez lokatorów, ale również przez organizacje zewnętrzne, czego dowodem jest nagroda Śląskiej Izby Budownictwa – Ambasador Nowoczesnej Technologii. Do końca 2021 roku planujemy zakończyć termoizolację wszystkich budynków mieszkalnych, wchodzących w skład naszej spółdzielni. Kiedy zakończymy te inwestycje, rozpoczniemy wymianę instalacji wewnętrznych, wodno-kanalizacyjnych oraz modernizację pionów przeciwpożarowych. Oczywiście na bieżąco wykonujemy wszelkie prace, aby zapewnić właściwą obsługę techniczną i eksploatacyjną budynków.

Codziennym administrowaniem nieruchomości i świadczeniem usług na rzecz mieszkańców zajmuje się niespełna 300 wykwalifikowanych pracowników spółdzielni. Sprawnie funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta, a dla mieszkańców stawiających na internetowe rozwiązania, uruchomiono e-kartotekę. Od 4 lat organizowane są również cykliczne spotkania zarządu z lokatorami i członkami spółdzielni. – Profesjonalizm, stałe podnoszenie standardów obsługi mieszkańców oraz konsekwentna realizacja wyznaczonych zadań, to podstawowe założenia administrowania ZSM. Naszymi zasobami staramy się zarządzać nowocześnie, zapewniając mieszkańcom realizację potrzeb mieszkaniowych i gospodarczych na najwyższym poziomie. Niewątpliwie nasza spółdzielnia jest jedną z największych w Polsce. Liczy tylu mieszkańców, co średniej wielkości miasto w Polsce, więc niełatwo nią zarządzać. Aczkolwiek chyba nam się tu udaje, czego dowodem jest zdobycie Złotej Perły QI za wysokie standardy zarządzania w programie Najwyższa Jakość Quality Interiational – mówi prezes W. Bosowski.

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko