Rozmowa z Bartoszem Kublikiem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

Państwa bank to instytucja finansowa oparta o zasady wzajemnego współdziałania. Taki model jest atutem, a może niesie pewne niedogodności w zarządzaniu?

Moim zdaniem, sektor bankowości spółdzielczej posiada szereg elementów przewagi nad bankowością korporacyjną. Niewątpliwym plusem są szybsze procesy decyzyjne i łatwiejsze budowanie relacji z naszymi interesariuszami, zarówno tymi wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. O ile wiele instytucji reklamuje się, że ich oferta jest szyta na miarę, o tyle moim zdaniem,  bankowość spółdzielcza naprawdę oferuje zindywidualizowane produkty            i usługi zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Jesteśmy wiarygodnym i solidnym partnerem ponad 30 tys. przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, samorządów i klientów indywidualnych. Jesteśmy nowoczesną, bezpieczną i stabilną instytucją finansową, zrzeszoną w ogólnopolskiej Grupie BPS, będąc jednym z liderów tego sektora w kraju.

Jakie elementy stanowią o dzisiejszej pozycji banku na rynku?

Wielkości aktywów, funduszy własnych, pozyskanych depozytów, czy udzielonych kredytów plasują nas w ścisłej czołówce polskich banków spółdzielczych. Wśród ponad 320 banków zrzeszonych w BPS, zajmujemy 1. pozycję pod względem funduszy własnych oraz 2. pod względem sumy bilansowej. W 2018 r. wzrosła ona w stosunku do roku poprzedniego o ponad               8 proc. i wyniosła 1,3 mld zł. Pozostałe wskaźniki też wypadają dobrze. Wartość udzielonych kredytów (blisko 800 mln zł) wzrosła o 6 proc., a depozyty (ponad 1,1 mld zł) o niemal 10 proc. Wynik brutto osiągnięty w 2018 r. wyniósł 15 mln zł, przekraczając założony plan o 10 proc. Jeszcze lepiej dynamikę obrazują dane z ostatnich 4 lat: 40-proc. wzrost funduszy własnych, 60-proc. wzrost sumy bilansowej i 13-proc. wzrost zysku brutto.

Jak zarządzać Bankiem Spółdzielczym, aby uzyskać takie efekty?


Zwiększanie efektywności udało się osiągnąć w wyniku wielu działań. Intensywnie szkolimy załogę. Zrealizowaliśmy duży program, w wyniku którego prawie cała załoga uzyskała stopień dyplomowanego pracownika bankowego w ramach standardów kwalifikacyjnych przyznawanych przez Związek Banków Polskich. Stale inwestujemy w rozwój infrastruktury informatycznej, co współgra z zarządzaniem ryzykami, wygodą i bezpieczeństwem Klientów oraz efektywnością Banku.

Rozmawiała Magdalena Tułecka
(oprac. Jacek Majewski)

źródło: Materiały Prasowe